L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia premia un treball de Vall d'Hebron

Un treball de professionals del Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari ha rebut el premi a la millor comunicació sobre Epidemiologia i Promoció de la Salut en el 45 Congrés Nacional de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, celebrat a Madrid el passat 13 de maig.

21/06/2017

Un treball de professionals del Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari ha rebut el premi a la millor comunicació sobre Epidemiologia i Promoció de la Salut en el 45 Congrés Nacional de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, celebrat a Madrid el passat 13 de maig. Es tracta d’un estudi multidisciplinari, Menor incidencia de cáncer cutáneo en receptores de un trasplante de órgano sólido en tratamiento con fármacos inhibidores de mTOR: estudio prospectivo observacional, en el qual han participat els serveis de Dermatologia, Nefrologia, Pneumologia i Hepatologia. Aquest treball l’ha impulsat la Dra. Carla Ferrándiz Pulido, responsable de la Consulta Monogràfica de Seguiment Dermatològic de Pacients Receptors d’un Trasplantament d’Òrgan Sòlid, que es va posar en marxa a finals de l’any 2010 i que actualment han visitat més de 800 pacients.

L’estudi ha analitzat de forma prospectiva tots els pacients adults que s’han sotmès a un trasplantament d’òrgan sòlid a Vall d’Hebron entre gener del 2011 i desembre del 2016 i segueixen controls al Servei de Dermatologia. Han estat gairebé 600 persones (175 trasplantades de ronyó, 120 de fetge, 282 de pulmó i 6 de fetge i ronyó). L’objectiu era analitzar la seva evolució i la incidència de càncer cutani, així com els factors de risc. També el paper que juguen els medicaments inhibidors de mTOR (everolimus/sirolimus) en la prevenció primària del càncer de pell.

 

Un efecte limitat 

En total, 69 pacients (12%) van desenvolupar algun tipus de càncer cutani en el període post trasplantament, calculant una incidència acumulada de càncer cutani no melanoma (CCNM) a 4,5 anys del trasplantament del 25%. Pel que fa al tractament amb inhibidors de mTOR, un 14% dels pacients el va iniciar abans de desenvolupar un càncer cutani, i només 5 en van desenvolupar. La resta de pacients, que no havien rebut mai inhibidors de mTOR, van desenvolupar altres tipus, com ara carcinoma basocel·lular, carcinoma escamós cutani, melanoma o sarcoma de Kaposi.

L’estudi demostra que l’evidència del paper dels inhibidors de mTOR en la prevenció primària del càncer cutani és limitada. Tot i això, les dades del treball demostren que podria ser positiu, sobretot en la prevenció secundària dels pacients amb carcinoma escamós cutani. En tot cas, encara hi ha dubtes sobre el moment indicat per iniciar aquest tractament.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.