La immunoteràpia i la teràpia personalitzada contra el càncer marquen el full de ruta d'ESMO 2017

El Dr. Josep Tabernero presentarà diversos estudis realitzats a VHIO i farà una Conferència magistral sobre l’escalada dels costos sanitaris en els tractaments oncològics i els intents per frenar-los. La cita, que congregarà a Madrid els millors investigadors i clínics d’Europa, servirà per presentar els últims avenços en la lluita contra el càncer, i és un dels esdeveniments mundials més importants

07/09/2017

Madrid serà l’escenari del nou congrés de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO), que comença avui i que continuarà fins al 12 de setembre. Es tracta d’una de las cites més importants de l’any: un congrés internacional que reuneix 24.000 assistents, de més de 130 països, entre els quals hi ha els millors investigadors i clínics, amb el propòsit de presentar i compartir els últims avenços en el camp del diagnòstic i el tractament del càncer.

Els investigadors de VHIO presenten en aquesta trobada alguns dels seus estudis. El Dr. Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron, serà un dels protagonistes més destacats d’aquesta edició d’ESMO. En primer lloc, per tractar-se del president electe d’aquesta Societat Científica per al període que comença el pròxim any, i en segon lloc per ser l’autor i el director de diversos estudis rellevants.

El Dr. Tabernero impartirà una Keynote (una de les conferències més destacades d’ESMO), el diumenge 10, sobre com fer front a l’escalada dels costos sanitaris dels tractaments oncològics al 2017, que és un dels problemes que preocupa avui a aquesta Societat Científica. La recerca aconsegueix avenços de manera continuada, però les noves teràpies, cada vegada més específiques i dirigides, tenen costos més elevats. No tots els països tenen el mateix accés a aquests tractaments nous, ni tots els fàrmacs arriben arreu per igual, ni tots els sistemes sanitaris els incorporen entre les seves opcions de tractament.

Un dels objectius d’ESMO, sobretot durant la pròxima presidència del Dr. Tabernero, és aconseguir que hi hagi el mateix accés als tractaments més òptims contra el càncer entre els diferents pacients. Per això estan elaborant guies i grups de treball a fi d’equilibrar els costos dels tractaments amb la realitat econòmica de cada país.

Un altre punt a tenir en compte per contenir l’augment dels preus és considerar l’evidència dels beneficis de cada tractament, com també valorar la relació cost-benefici real de cada procediment, i evitar duplicitats entre fàrmacs en estudi. Per això, és imprescindible mantenir l’excel·lència de la recerca clínica oncològica. El Dr. Tabernero explicarà les claus d’ESMO per resoldre-ho.

Gran part dels estudis que presentaran el Dr. Tabernero i altres investigadors clínics del VHIO estan relacionats amb tractaments de càncers metastàtics, quan es redueixen de forma notable les opcions de supervivència dels pacients. La curació en aquests casos és complexa i els esforços se centren a aconseguir augmentar la supervivència. Els resultats obtinguts, tot i que discrets, permeten seguir avançant i oferir noves alternatives per a pacients amb pronòstics delicats.

 

ESTUDI JACOB per al tractament del càncer gàstric metastàtic HER2-positiu

En el primer d’aquests estudis, el doctor Tabernero i altres investigadors internacionals han estudiat la viabilitat d’un tractament combinat de Pertuzumab i Trastuzumab (dos anticossos monoclonals) juntament amb quimioteràpia per a pacients amb càncer gàstric metastàtic HER2-positiu. En els tumors de mama HER + ja es coneixen els beneficis d’aquest tractament combinat i associat a la quimioteràpia.

Per a això, entre juny de 2013 i gener de 2016, es va dur a terme l’estudi en Fase III conegut com JACOB, en què van participar 780 pacients. Aquests es van dividir en dos grups: un que va rebre el Pertuzumab i Trastuzumab juntament amb quimioteràpia, i un altre en què el Pertuzumab es va substituir amb placebo. Encara que els resultats de supervivència global no van millorar de manera estadísticament significativa, es va constatar que els pacients del primer grup augmentaven en 3,3 mesos de mitjana la supervivència global. “Tot i que els resultats de l’estudi van indicar que no hi havia tant de benefici com s’esperava, obren la porta a estudiar aquesta combinació en una població més seleccionada de pacients amb càncer gàstric i de la unió gastro-esofàgica metastàtica HER +”, afirma el Dr. Josep Tabernero, que va liderar aquest estudi internacional que es presenta avui dia 8 al migdia.

 

Nova combinació terapèutica contra el càncer de mama

Un altre dels estudis que els investigadors del VHIO presenten en aquesta cita científica és l’estudi LORELEI, en què la Doctora Cristina Saura, investigadora principal del grup de càncer de mama a VHIO, ha actuat com a investigadora principal a nivell internacional. L’equip de la Dra. Saura ha participat amb una xarxa internacional d’investigadors –Breast International Group (BIG), Austrian Breast & Colorectal Cancer Group (ASCSG) i SOLTI, que ha coordinat el projecte a nivell nacional- duent a terme aquest estudi aleatoritzat fase II, en què s’ha avaluat l’efecte de combinar Taselisib i Letrozol en dones amb càncer de mama precoç amb receptors hormonals positius i HER2-negatiu.

Els resultats primaris d’aquest estudi demostren que, en aquest tipus de pacients, l’administració de Taselibis i Letrozol prèvia al procediment quirúrgic augmenta significativament la taxa de resposta objectiva (TRO) en comparació amb el tractament únic amb Letrozol. “Incorporar Taselisib al tractament amb Letrozol va aconseguir una millora de la TRO del 38% al 56,2% en pacients amb la mutació al gen PIK3CA, i del 39,3% al 50% en la totalitat de pacients incloses a l’estudi”, explica la doctora. Saura. Aquest estudi és el primer a valorar la resposta del tumor enfront d’un inhibidor selectiu de PI3K en combinació amb la teràpia endocrina en la malaltia precoç, i posa de relleu la transcendència d’establir sinèrgies entre els sectors acadèmics i els farmacèutics amb el propòsit de fer avançar els tractaments per al càncer de mama. “Els estudis que s’estan realitzant amb les mostres recollides en les pacients tractades en l’estudi ens ajudaran enormement a guiar el desenvolupament de Taselib al càncer de mama receptor hormonal positiu”, afirma la Dra. Saura.

 

Altres novetats que es presentaran en ESMO 2017

En el camí de la medicina personalitzada en el tractament del càncer, els avenços són continus i molts dels que es presentaran a ESMO van en aquesta línia. Segon el mateix president electe d’ESMO, el Dr. Tabernero, “en càncer de pulmó, per exemple, s’espera la presentació d’avenços en fàrmacs nous que donen bons resultats en la malaltia avançada. Es presentaran avenços significatius en el càncer de cèrvix i el de mama hormono-sensible, i també en del càncer de ronyó. De forma notable veurem avenços en el camp de la immunoteràpia –com a tractament de manteniment, en pacients que prèviament ja han rebut tractament de químio i radioteràpia-. En l’edició d’aquest any del congrés s’esperen grans avenços en el camp del melanoma, tant en el melanoma avançat com en pacients en què la malaltia s’ha extirpat totalment i es vol disminuir el risc de recidiva. En el camp del melanoma, tant la immunoteràpia com els tractaments personalitzats que es basen en les alteracions genètiques que tenen els tumors han demostrat un gran benefici”.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.