El Servei de Medicina Intensiva incorpora un nou equip de tomografia d'impedància elèctrica

Aquesta tecnologia permet monitorar a peu de llit els efectes de la ventilació mecànica en els pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives.

03/09/2017

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és el primer de Catalunya que incorpora un equip de tomografia per impedància elèctrica (TIE) d’última generació, dissenyat per l’empresa brasilera Timpel. Aquesta tècnica permet el monitoratge regional de la ventilació i perfusió pulmonar a peu de llit del pacient. El centre català és, amb l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, centre de referència a l’Estat per als distribuïdors espanyols d’aquesta tecnologia.

L’equip es va incorporar al Servei de Medicina Intensiva Vall d’Hebron el passat 10 de juliol i ja s’ha pogut utilitzar amb 3 pacients. A diferència d’altres instruments del mateix tipus, aquest disposa de noves eines d’aplicació clínica a peu de llit, que permeten ajustar el respirador segons el grau de col·lapse i sobredistensió que hi ha a les diferents regions dels pulmons. També permet realitzar un mapa de distribució de la perfusió regional i conèixer així quina relació ventilació/perfusió hi ha a cada regió del pulmó. Com explica el Dr. Oriol Roca, adjunt del servei, “és una eina útil perquè ens permet conèixer a peu de llit i de manera no invasiva, les característiques regionals de la ventilació i perfusió pulmonars”.

Tot plegat permet individualitzar i personalitzar la manera com s’aplica la ventilació mecànica a cada pacient, en funció de les dades que facilita l’equip i la resposta obtinguda. Aquest fet “ens permet ajustar la ventilació mecànica d’una manera més acurada i totalment personalitzada per a cada pacient, aconseguint minimitzar l’aparició de la lesió pulmonar induïda per la ventilació mecànica”, destaca el Dr. Roca.

 

La tomografia d’impedància elèctrica

Es tracta d’una tècnica que utilitza l’estimulació elèctrica de baixa intensitat pel monitoratge regional de la ventilació i perfusió pulmonar del pacient. Disposa d’una sèrie d’elèctrodes, distribuïts amb un cinturó al voltant del seu tòrax. De manera successiva, cada parella d’elèctrodes contigus emeten una descàrrega elèctrica que la resta recullen. El voltatge detectat depèn de les característiques dels teixits que hagi travessat. Un volum de gas als pulmons més gran, per exemple, augmenta la impedància. Gràcies a aquest fet, l’equip analitza les dades i ofereix als professionals sanitaris una imatge representativa de com es ventila cada regió del pulmó, permetent ajustar el tractament en funció d’aquest fet.

 

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.