Dos projectes del Campus Vall d'Hebron seleccionats per la Fundación Mutua Madrileña

L’entitat ha seleccionat 18 projectes de nous assajos clínics, que es repartiran 1,7 milions d’euros.

10/07/2017

La XIV Convocatoria Anual de Ayudas a la Investigación en materia de Salud de la Fundació Mutua Madrileña ha seleccionat dos projectes d’investigació liderats per professionals del Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari. En total, aquesta entitat ha seleccionat 18 treballs de diversos centres de l’Estat, entre els quals repartirà un pressupost d’1,7 milions d’euros.

Els projectes, seleccionats entre més de 140, es reparteixen entre el camp de les malalties rares, l’àrea de trasplantaments, la d’oncologia i la de traumatologia. Tots tenen una duració entre 1 i tres anys. El president del Comitè Científic de la Fundació, el Dr. Rafael Matesanz, ha destacat que, amb iniciatives com aquesta, “les ajudes no contribueixen només a la recerca científica, també han salvat centenars de vides”.

 

Projectes amb segell Vall d’Hebron

A l’àrea de malalties rares s’ha seleccionat el projecte liderat pel Dr. Eduardo Tizzano, cap del grup de recerca de Medicina Genètica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i director de l’Àrea de Genètica Clínica i Molecular Vall d’Hebron. Aquest projecte mirarà d’establir un tractament personalitzat per a pacients amb fibrosi quística basat en l’anàlisi de funcional de determinades mutacions. L’objectiu és establir un pronòstic de la resposta dels pacients als diferents fàrmacs correctors i potenciadors que es poden utilitzar per al tractament de la proteïna CFTR defectuosa, per arribar a una teràpia de precisió o personalitzada, i amb l'optimització de la despesa sanitària tenint en compte l'impacte econòmic d'aquests tractaments

Vall d’Hebron també ha estat seleccionat en el camp del trasplantament. Liderarà un estudi clínic multicèntric, en el qual participaran la major part dels hospitals amb programa de trasplantament de l’Estat, per estudiar marcadors d’inflamació en donació i trasplantament de pulmó. L’estudi compararà la donació en asistòlia controlada i la donació en mort encefàlica.

Un dels professionals que encapçala el projecte és el Dr. Alberto Sandiumenge, membre de l’equip de Coordinació de Trasplantament Vall d’Hebron i investigador CIBERES, que ha destacat la importància de la iniciativa de la Fundación Mutua Madrileña. “Investigar no és una tasca fàcil, i menys al nostre entorn”, ha apuntat. Per aquest motiu, “qualsevol ajuda que faciliti la generació de recursos estables que permetin, no només l’activitat científica, sinó la seva sostenibilitat, és necessària i benvinguda”, sempre tenint en compte que “els pacients són el perquè i el motiu de tota l’activitat científica al camp de la salut”.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.