La importància de l'abordatge multidisciplinari de l'endocarditis infecciosa

Vall d'Hebron ha organitzat la VI Jornada d’Endocarditis Infecciosa, per repassar les novetats sobre aquesta patologia. ​Les darreres novetats sobre l’endocarditis infecciosa, la inflamació de l’endocardi (el revestiment intern de les vàlvules i cavitats cardíaques) provocada per un microorganisme, han centrat la VI Jornada d’Endocarditis Infecciosa, celebrada el 22 de setembre al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. 

27/09/2017

La trobada ha comptat amb la participació dels principals experts en aquest camp del centre i l'han seguit més d’un centenar de persones. A més, ha rebut l’aval de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Vall d’Hebron és centre de referència en aquesta patologia, una malaltia poc freqüent i en l’abordatge de la qual és de vital importància la multidisciplinarietat. Per aquest motiu, la jornada ha comptat amb la participació dels serveis de Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Malalties Infeccioses, Medicina Nuclear, Microbiologia, Neurologia i Radiologia.

Seguint aquesta línia d’actuació, Vall d’Hebron fa anys que compta amb un comitè d’avaluació mèdica per a prendre les decisions diagnòstiques i terapèutiques consensuades en tots els casos d’endocarditis infecciosa hospitalitzats al centre. Com explica el Dr. Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses, “la formació d’aquest comitè i les seves activitats són fonamentals per a un correcte maneig d’una malaltia tan complexa com l’endocarditis infecciosa, especialment els casos atesos als centres de referència. La seva eficàcia ve donada per una clara millora en els procediments diagnòstics, en l’actuació sobre les complicacions, en l’adaptació a les guies de pràctica clínica sobre el seu tractament i a definir amb precisió el moment òptim per a la cirurgia, que requereixen al voltant del 40% dels malalts durant la fase activa de la malaltia”.

La jornada també va comptar amb sessions clíniques per compartir casos amb altres centres i revisar les últimes guies clíniques de la Societat Europea de Cardiologia (ESC). S’hi van analitzar aspectes com la profilaxi antibiòtica, el diagnòstic i les noves tècniques per realitzar-lo, les possibles complicacions neurològiques i el seu tractament.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.