El Servei de Medicina Intensiva de Vall d'Hebron organitza la primera edició del Curs ECMOBARNA


Vall d'Hebron acollirà del 25 al 27 d'octubre el primer curs ECMOBARNA sobre l'ús de l'oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) dirigit pel Dr. Jordi Riera, metge adjunt del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

17/10/2017

El curs, és fruit de l'aposta de la Vall d'Hebron per un programa ECMO d'excel·lència el que implica l'adherència a les recomanacions de la societat internacional ELSO (extracorporeal Life Support Organization). Seguint les seves propostes, i amb el suport de l'UCI pediàtrica del mateix centre, s'ha creat un grup multidisciplinari de professionals (l'ECMO team) específicament entrenats en l'ús de la tècnica en el pacient adult i que -liderats per l'UCI- són capaços d'abastar l'assistència amb ECMO tant respiratòria com cardiorespiratòria.

En els últims anys ha augmentat l'interès en l'assistència amb ECMO en el pacient adult. No obstant això, només dos hospitals de l'estat espanyol es troben en el directori de centres adscrits a la ELSO: l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Vall d'Hebron. Veient l'existència d'una necessitat formativa clara en aquest camp, des del Servei de Medicina Intensiva de Vall d'Hebron s'ha organitzat la primera edició del curs ECMOBARNA dirigit a qualsevol professional vinculat a l'assistència amb ECMO.

Consta de cinc mòduls formatius: dos teòrics, un de casos clínics, un amb tallers i un altre amb àrees de simulació. Aquest últim serà un dels punts forts del curs, ja que es comptarà amb 4 sistemes Parallel ™ (Chalice ™) el que permetrà la creació de grups de tan sols 6 alumnes amb dos instructors i un simulador.

Els docents provenen de diferents serveis del mateix Vall d'Hebron així com d'altres centres hospitalaris catalans, espanyols i internacionals. Destaca la presència del Dr. Hakan Kalzén de l'Hospital Universitari Karolinska (Estocolm), centre de referència a nivell mundial en ECMO, i del Dr. Thomas Fuehner de l'Hospital Medizinische Hochschule de (Hannover).

La demanda ha estat alta, havent-se inscrit fins a la data professionals de centres de Catalunya, Espanya i altres països. Últimes places a: http://bit.ly/2wZCBUF


Vall d'Hebron, ECMO Center

Donada la complexitat de la teràpia, el programa ECMO de l'àrea general involucra múltiples Serveis: UCI, Cardiologia, Cirurgia vascular, Cirurgia cardíaca i Anestesiologia. Així mateix, el paper de la infermeria és fonamental per garantir un tractament segur.

Vall d'Hebron ha fet un notable esforç en complir les recomanacions assistencials proposades per la ELSO i compta amb tot l'equipament necessari, incloent-hi 3 equips d'ECMO. Cal destacar també que compta amb personal de guàrdia 24h / 24h localitzable per a l'assistència específica amb ECMO. Aquestes condicions fan que s'hagin derivat pacients d'altres centres de Catalunya per ser assistits amb la tècnica a Vall d'Hebron.

Actualment s'està treballant per desenvolupar dues àrees més del programa: el transport en ECMO i l'assistència a la parada cardiorespiratòria amb ECMO. Tot això va encaminat a assegurar una assistència d'excel·lència que optimitzi els resultats de l'ús de la tècnica.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.