Una intervenció educativa millora les sensacions fisiològiques i psicològiques produïdes pel menjar

Un estudi liderat per Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, en col·laboració amb El Celler de Can Roca, demostra que les persones que reben una explicació sobre els sabors bàsics i les característiques dels aliments gaudeixen més dels àpats. La model Judit Mascó i el meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina s’han sotmès en directe al mateix experiment que els voluntaris que van participar en l’estudi. Els resultats del treball podrien tenir importants implicacions per tractar patologies alimentàries i afavorir el compliment de les dietes per perdre pes.

02/11/2017

Un estudi dut a terme de forma conjunta entre Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus i El Celler de Can Roca i publicat a la revista científica Neurogastroenterology & Motility demostra que una intervenció educativa prèvia millora les sensacions fisiològiques i psicològiques produïdes per un àpat. En aquest treball, dirigit pel Dr. Fernando Azpiroz, Cap del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, amb la col·laboració de Josep Roca, d’El Celler de Can Roca, van participar 28 voluntaris sans. Durant la presentació dels resultats, la model Judit Mascó i el meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina han exercit com a convidats excepcionals per a reproduir cadascuna de les passes que van haver de fer els voluntaris de l’estudi. Després de fer l’experiment en directe s’ha confirmat què, com conclou la publicació, rebre informació prèvia millora les sensacions de plenitud, sacietat i plaer.   

L’equip del Dr. Azpiroz i Josep Roca va realitzar les proves amb individus d’entre 20 i 45 anys d'edat dividits en dos grups per investigar l'efecte d'una intervenció educativa sobre les respostes a un àpat. Un dels grups va rebre una intervenció educativa real per millorar la seva capacitat per discriminar sensacions i la seva consciència sobre el sabor dels aliments, i l'altre grup, com a control, va rebre una intervenció fictícia. 

El primer dia de l'estudi els participants van prendre una sopa i una llesca de pa i van respondre a una sèrie d'escales per mesurar sensacions homeostàtiques (gana/sacietat i plenitud) i hedòniques (benestar subjectiu i estat d'ànim) abans i després de l’àpat. El Celler de Can Roca es va encarregar de la preparació de la sopa. Posteriorment, un dels grups va rebre una intervenció educativa. Aquesta educació va consistir en tastos dels cinc sabors bàsics (dolç, salat, umami, agre i amarg) i dels principals components de la sopa (pastanaga, ceba i porro). Després de cada tast, un dels investigadors explicava als membres d'aquest grup les característiques dels sabors bàsics, mentre que l’equip d’El Celler de Can Roca informava sobre els ingredients de la sopa. El grup control també va realitzar tastos de sabors, però a concentracions tan diluïdes que eren inapreciables, i no van rebre cap explicació sobre els sabors i els ingredients (intervenció fictícia). 

El segon dia, els participants de tots dos grups van prendre el mateix àpat que el primer dia (la sopa i la llesca de pa) i van respondre a les escales de percepció. Aquest estudi va demostrar que les persones del grup que havia rebut la intervenció educativa real van gaudir més de l’àpat (major puntuació en l'escala hedònica). El resultat inesperat va ser que aquestes persones també van puntuar més en l'escala homeostàtica (major sensació de plenitud i sacietat). En el grup control la intervenció fictícia no va variar les respostes a l’àpat.

Com explica el Dr. Azpiroz, responsable del grup de Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), “aquest tipus d'intervenció educativa podria ajudar a les persones que segueixen una dieta, ja que, amb la mateixa quantitat de menjar, estarien més saciades i satisfetes. També podria ser potencialment útil en persones que presenten símptomes de tipus dispèptic, com molèsties o dolor havent dinat”. Per la seva banda, com destaca Josep Roca, responsable de sala de El Celler de Can Roca, les conclusions de l’estudi són “la confirmació que els plats saben millor acompanyats de la veu, del gest i de la narració”. 

Aquesta és el primer resultat d'un programa col·laboratiu ja en marxa entre Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus i El Celler de Can Roca per explorar les possibilitats d'aquest tipus d'intervencions educatives a nivell gastronòmic i clínic.

 

Servei d’Aparell Digestiu del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus i grup de Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva del VHIR

El Servei d’Aparell Digestiuestà integrat per quatre unitats. D'una banda, la Unitat d'Atenció Crohn Colitis, que també actua com a centre coordinador de la Xarxa Nacional d'Unitats d'Atenció Crohn Colitis. La Unitat de Motilitat, que atén pacients amb trastorns de la funció digestiva i realitza estudis de funció intestinal tant des del punt de vista de la motilitat com de la malabsorció. La Unitat de Sagnants, per a pacients amb hemorràgia digestiva greu. I la Unitat de Pàncrees, que atén un elevat nombre de pacients amb pancreatitis aguda, pancreatitis recurrent i pancreatitis crònica, així com pacients amb fibrosi quística de l'adult i pacients portadors de lesions quístiques del pàncrees.

El grup de Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva del VHIR investiga el funcionament del conjunt del tub digestiu, la qual cosa inclou la secreció, la motilitat i l'absorció.

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.