Una aplicació mòbil permet controlar els pacients amb dolor crònic o subagut al seu domicili des de l'hospital

El Programa assistencial d’anestesiologia de l’ICS preveu la implantació d’aquest recurs, ara mateix en fase de validació a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, a tots els centres.

18/02/2016

Els serveis d’anestesiologia dels hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) col·laboren per impulsar estratègies encaminades a millorar la qualitat i la seguretat clínica. Un dels principals objectius d’enguany serà endegar accions per millorar el control i el tractament dels pacients, tant dins com fora de l’hospital.

Una de les accions que ja està donant resultats prometedors és una aplicació mòbil desenvolupada per Azucena García Palacios, Diana Castilla López i Cristina Botella, investigadores del grup Laboratori de Psicologia i Tecnologia (LABPSITEC) de la Universitat Jaume I de Castelló, conjuntament amb Maria Victòria Ribera i Carlos Suso, professionals i investigadors de la Clínica del Dolor de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Aquesta app, anomenada Monitor de dolor, monitora l’efectivitat del tractament per al dolor sense necessitat de visites presencials. Actualment, l’ús de l’app a la Clínica del Dolor de l’Hospital Vall d’Hebron està en fase pilot. Tot i això, Domingo Blanco, responsable del Programa d’anestesiologia de l’ICS i cap de servei d’Anestesiologia de Vall d’Hebron; María Victòria Ribera, cap de la Clínica del Dolor de l’Hospital, i Carlos Suso, responsable de la implementació del Programa a la Clínica del Dolor, afirmen que els resultats obtinguts fins ara són molt positius.

En concret, els pacients participants en la fase pilot s’han beneficiat d’un seguiment continuat durant el qual l’Equip Mèdic de la Clínica del Dolor ha revisat a distància els efectes dels tractaments de forma immediata, sense esperar la següent visita. La vigilància a distància augmenta la seguretat dels tractaments per al dolor, ja que l’app permet que el pacient notifiqui ràpidament l’aparició d’efectes adversos. Aquesta seguretat també és percebuda pels pacients, que han expressat que amb l’ús de l’app se senten més acompanyats durant el tractament a la Clínica del Dolor. A mitjà termini, la mesura també tindrà un efecte positiu en l’accessibilitat dels serveis d’Anestesiologia, atès que s’escurçaran els temps per a les visites presencials amb l’especialista.

L’objectiu és que, pròximament, l’aplicació estigui disponible a tots els hospitals de l’ICS.

 

Agilitzar l’atenció al dolor provocat per la ciàtica

Així mateix, la Clínica del Dolor de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron també treballa per agilitzar el tractament de les persones amb un episodi de dolor provocat per la ciàtica. Professionals d’atenció primària i especialistes de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron es coordinen per derivar els casos que es visitaran a la Clínica del Dolor. Després de revisar la història clínica, els visiten a l’Hospital per oferir-los un tractament. Aquesta ràpida actuació permet una millor recuperació dels pacients en menor temps.

 

El Programa assistencial d’anestesiologia de l’ICS

Des de mitjan 2014, professionals d’anestesiologia dels vuit hospitals es reuneixen per tractar aspectes comuns de la pràctica diària. Fins ara, han treballat especialment el preoperatori i, al llarg de 2016, abordaran la millora del control del dolor, l’escurçament de l’estada prequirúrgica en la fractura de maluc i altres aspectes de la seguretat dels pacients. Des de l’inici, hi han col·laborat en aquest programa seccions específiques de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). 

Un dels projectes estratègics de l'ICS és fomentar el terciarisme i la coordinació entre els vuit hospitals de l'organització. Per aquest motiu, la Direcció Assistencial ha impulsat la creació de nous programes assistencials, liderats per clínics experts, per posar en comú aspectes relacionats amb l'assistència, la recerca i la docència d'una àrea d'expertesa determinada. Actualment, els programes engegats són els següents: Cures infermeres, Cures neonatals (NIDCAP), Hepatitis, Malalties cerebrovasculars, Medicina intensiva, Salut internacional (PROSICS), Atenció pediàtrica integrada, i Sida i malalties associades.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.