Vall d’Hebron és el primer hospital de l’ICS a fer una resecció de cap de pàncrees per laparoscòpia

El Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha dut a terme una duodenopancreatectomia cefàlica per laparoscòpia amb una càmera de 3 dimensions. Es tracta de la primera intervenció d’aquest tipus en aquesta patologia que es realitza en un centre de l’Institut Català de la Salut. 

27/12/2017

Experts de l’Hospital Vall d’Hebron han dut a terme una intervenció quirúrgica d’alta complexitat en un pacient de 72 anys que patia un tumor situat al cap del pàncrees. La intervenció l’han realitzat el Dr. Joaquin Balsells, cap clínic de Cirurgia Pancreàtica, i la Dra. Elizabeth Pando, ambdós del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de Vall d’Hebron, que té com a cap al Dr. Ramon Charco. Concretament, han fet una resecció del cap del pàncrees (duodenopancreatectomia cefàlica) per laparoscòpia i amb una càmera de 3 dimensions (3D).

Com explica el Dr. Balsells, “la intervenció s’ha prolongat durant 8 hores entre la fase de resecció i la de reconstrucció. Hem tret el tumor, el cap del pàncrees, el duodè, la vesícula i la part final del conducte biliar. Finalment, hem hagut d’unir el budell amb l’estómac, el budell amb el conducte biliar i el budell amb la part del pàncrees que quedava. La intervenció ha anat molt bé i el pacient es troba en bon estat”.

La tècnica estàndard per aquesta patologia és la cirurgia oberta. En canvi, la laparoscòpia és una tècnica mínimament invasiva (no cal obrir al pacient) que permet visualitzar l'interior de la cavitat abdominal i realitzar la cirurgia mitjançant la introducció d'una càmera a través de la paret abdominal.  Com assenyala el Dr. Balsells, gràcies a la laparoscòpia, “el pacient es recupera de forma més ràpida i amb menys complicacions postoperatóries, com dolor”. Aquest tipus de tècnica requereix d’un important aprenentatge i experiència per part del cirurgià. “Per això molt pocs centres al món la fan servir per a aquest tipus de patologia”, afegeix el Dr. Balsells.

A més, una altra novetat és que en aquesta intervenció s’ha emprat una càmera 3D, i no una càmera 2D, que és l’habitual en aquestes cirurgies. “D’aquesta manera, amb la càmera 3D el cirurgià té una visió més real de la cavitat abdominal, es pot veure en profunditat, un factor que permet una millor precisió”, assenyala el Dr. Balsells. 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.