Vall d’Hebron és l’hospital català que més trasplantaments va realitzar el 2017

L’Hospital Vall d’Hebron ha liderat, amb 271 trasplantaments, el rànquing de centres catalans en trasplantaments. Durant l’any passat es va tornar a superar la barrera del miler de trasplantaments a Catalunya. 

11/01/2018

L’Hospital Vall d’Hebron ha estat el centre que més trasplantaments va realitzar l’any 2017. Així ho acaba d’anunciar l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) en roda de premsa encapçalada pel secretari general en funcions del Departament de Salut i director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira. 

Així, a Vall d’Hebron es van realitzar 271 trasplantaments: 119 trasplantaments de ronyó en adults, 12 de ronyó en nens, 36 de fetge en adults, 10 de fetge en nens, 87 de pulmó en adults, 2 de pulmó en nens i 5 de cor en nens.

El nostre hospital és pioner en la creació de la figura del coordinador de trasplantaments. A més, els equips de trasplantaments infantils i d’adults estan coordinats per facilitar la transició i integració dels pacients pediàtrics a adults. L’Hospital és un dels centres més actius en donació d’òrgans i teixits i en nou dels deu programes de trasplantament d’òrgan sòlid d’adult i pediàtric de l’Estat. Som centre de referència de trasplantament de pulmó (adult i infantil) i de ronyó i fetge pediàtric.

 

Rècord de donació d'òrgans a Catalunya

Durant l’any passat es van realizar 1.106 trasplantaments a tot Catalunya (un 8,8% més que al 2016), fet que situa Catalunya amb una de les taxes més altes del món (146,5 trasplantaments per milió de població). Per tipus, al 2017 van augmentar els trasplantaments renals (un 10,2%), els cardíacs (un 9,1%), els pulmonars (un 21,9%) i el pancreàtics (un 21,4%). Els hepàtics van baixar lleugerament (-4,2%).

L’èxit s’explica per l’augment de la donació de cadàver, que amb 333 donants ha crescut un 5,7% respecte l’any anterior. El 2017 s’ha arribat al rècord històric en donació d’òrgans de cadàver, amb 333 donants vàlids. Aquest assoliment s’explica, en gran part, per l’elevat creixement de la donació en asistòlia controlada (malalts terminals d’algunes patologies ingressats a l’hospital que moren per cessament irreversible de l’activitat cardíaca), que ho ha fet per sobre del 15%. De fet, l’any 2017, 1 de cada 3 donants cadàver vàlids van ser per aquest tipus de mort. En canvi, el nombre de donants vius ha estat lleugerament inferior a l’any anterior: 138, 9 menys (-6,1%) que el 2016, seguint una tendència esperable deguda a l’augment de la donació cadàver. La suma de donants vius i de donants morts s’aproxima al mig miler, concretament 471. 

Pel que fa al consentiment a la donació, el 86,3% de les famílies dels potencials donants (gairebé 9 de cada 10), dona el consentiment a la donació dels òrgans del seu familiar. Així, el percentatge de negatives familiars continua reduint-se fins a situar-se en el 13,7% actual. Les principals causes d’aquestes negatives han estat la negativa prèvia del donant (38%) o de la família sense especificar cap raó concreta (39%). A més, el 9% de les famílies encara al·leguen dubtes amb la mort encefàlica o la integritat corporal i el 7% addueixen motius religiosos com causa de negativa, tot i que les religions majoritàries es mostren favorables a la donació.  

 

900 trasplantaments pediàtrics realitzats a Catalunya des de 1981

L’activitat de trasplantament a menors de 18 anys s’inicia a Catalunya l’any 1981 amb el primer trasplantament renal. Des de llavors, s’han trasplantat 900 pacients al llarg d’aquests 36 anys. L’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron, els centres de trasplantament pediàtric de Catalunya, realitzen 1 de cada 4 trasplantaments infantils de l’Estat. L’any 2017 van dur a terme 36 intervencions (19 de ronyó, 10 de fetge i 5 de cor i 2 de pulmó), xifra inferior a l’any 2016 (44). 7 d’aquests 36 trasplantaments es van realitzar a partir d’un donant viu, un familiar.

 

Més donació de teixits i cèl·lules

Pel que fa a teixits, hi va haver 1.557 donants al Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya, un 7,8% més que el 2016, dels quals es van obtenir 2.432 teixits (un 6,6% més). En total, es van donar 1.537 còrnies, 185 vàlvules cardíaques, 126 vasos sanguinis, i van haver-hi 338 donants de teixit múscul-esquelètic i 246 de pell.

 

Agraïment i reconeixement

Des de l’OCATT i el Departament de Salut es reitera que la important activitat de donació i trasplantament realitzada a Catalunya durant l’any 2017 ha estat possible, en primer lloc, gràcies a la generositat i la solidaritat de la societat. En aquest sentit, es vol expressar l’agraïment més sincer als donants i a les seves famílies. I, en segon lloc, també es vol fer un reconeixement explícit als professionals i als hospitals catalans que, una vegada més, han contribuït de manera decisiva en l’assoliment d’aquestes xifres històriques a Catalunya.

El secretari general en funcions del Departament de Salut i director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, ha destacat que el 2017 ha estat “un any rècord, que manté Catalunya com a líder internacional i que consolida la millora de les xifres de donació”. Tant Elvira com el director de l’OCATT, Jaume Tort, han coincidit també en ressaltar “l’orgull per l’excel·lència tècnica i assistencial dels professionals implicats en aquesta activitat i per l’esforç solidari de la ciutadania”.

 

Sobre l'OCATT

L'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) és l'entitat que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l'extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya. 

També li correspon a l'OCATT realitzar activitats informatives sobre la donació d'òrgans, teixits i cèl·lules, la coordinació d'intercanvi d'òrgans, el registre i seguiment dels pacients que han rebut un trasplantament, la garantia de qualitat en el procés de la donació, i l'assessorament al Departament de Salut en la presa de decisions sobre aquestes matèries.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.