Vota pels projectes més innovadors de Vall d’Hebron a la plataforma Zinkinn

La plataforma Zinkinn, destinada a impulsar projectes sanitaris, acull cinc vídeos sobre els projectes més innovadors de Vall d’Hebron. Et convidem a entrar al web i votar per les iniciatives de Vall d’Hebron.

16/01/2018

Vall d’Hebron fa una clara aposta des de fa anys per innovar i, per tant, oferir la millor atenció als pacients. Per això hem posat en marxa iniciatives punteres en diferents àrees i serveis. Ara, la plataforma Zinkinn de Roche, destinada a impulsar projectes sanitaris, acull al seu web cinc vídeos sobre cinc projectes de Vall d’Hebron.

Un dels projectes és la gestió per processos que es segueix al Bloc Quirúrgic. L'organització per processos implica centrar tots els esforços en el viatge del pacient al llarg de tot el procés assistencial d'una intervenció quirúrgica. En paraules del Dr. Juan Antonio Hueto, coordinador de Processos Quirúrgics de Vall d’Hebron, “definim els processos en tres eixos fonamentals que formen la figura d'un triangle: en la part superior estaria el coneixement, la màxima experiència professional i la millor tecnologia disponible al moment. L'altre vèrtex del triangle seria la seguretat del pacient i l'últim vèrtex del triangle seria l'excel·lència operativa”.

Un altre projecte innovador és l'aplicació assistencial de seqüenciació massiva per obtenir milers i milions de seqüències d'un virus i, a través d'un programari molt potent que ha desenvolupat el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), analitzar-les totes. El programari és adaptable a qualsevol estudi que es plantegi. Com destaca el Dr. Josep Quer, responsable de Recerca Bàsica del Virus de l’Hepatitis C del Laboratori de Malalties Hepàtiques Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), “en el VIHR es desenvolupa una metodologia molt robusta d'amplificació de sistemes altament genètics i variables com són els virus, i en el cas del projecte ho apliquem al virus de l'Hepatitis C”.

D’altra banda, als Laboratoris Clínics disposem d’un catàleg de proves en què s’ofereix una llista descriptiva de totes les proves que s’hi realitzen de manera programada i urgent i el temps de resposta màxim. El 30% del catàleg es duu a terme en el Core Lab (un laboratori central automatitzat) amb proves totalment automatitzades i el 70% es fa en àrees especials amb diferents graus de complexitat. Com assenyala el Dr. Ernesto Casis, director dels Laboratoris Clínics Vall d’Hebron, “la fusió de tres laboratoris diferents va donar lloc als laboratoris clínics VHLabs. S'ha creat un laboratori conjunt amb diferents serveis d'anatomia patològica, bioquímica, hematologia, immunologia i microbiologia”.

Un dels vídeos fa referència a la campanya “Amb tu, com a casa”, que Vall d’Hebron ha posat en marxa per finançar la construcció d’un nou Centre de Neonatologia Avançada. Com explica el Dr. Héctor Boix, coordinador d’Investigació Neonatal de l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron, “l'objectiu del projecte és crear unes habitacions familiars per fomentar el correcte desenvolupament del pacient prematur extrem, investigant i posant el focus en el vincle mare fill”.

I, en el camp de l’esclerosi múltiple, la Dra. Patricia Mulero, neuròloga del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), presenta el projecte sobre tecnologia aplicada al seguiment individualitzat de les persones amb esclerosimMúltiple. “L'esclerosi múltiple apareix entre els 20 i els 40 anys i és una malaltia autoimmune. La manera clàssica del seguiment del pacient és mitjançant visites cada 3 o 6 mesos. Aquest projecte consisteix en la utilització de dispositius electrònics (smartwatch i smartphone) en la valoració dels pacients de manera més contínua en la vida diària”, indica la Dra. Mulero.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.