Dos projectes del VHIR reben una Beca Gilead a la Investigació Biomèdica

La farmacèutica Gilead va fer entrega recentment de la V Edició de les Beques a la Investigació Biomèdica en la qual van resultar guardonats dos investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). D'una banda, el Dr. Francisco Rodríguez Frias, IP del grup de recerca en Malalties Hepàtiques i cap del laboratori de Patologia Hepàtica, amb el projecte “Diagnostic strategy for the referral of patients with active HCV infection from primay care”. I de l'altra, la Dra. María José Buzón, IP del grup de recerca en Malalties Infeccioses, pel projecte 'Targeting residual inflammation for the elimination of specific cellular HIV reservoirs in ART-treated individuals'.

19/01/2018

El virus de l'hepatitis C (VHC) representa una important càrrega per a la salut pública a nivell mundial. L'OMS estima que més de 100 milions de persones al món són seropositives al VHC. Aprofitant que els laboratoris clínics de Vall d'Hebron atenen a més d'un milió i mig de persones, van decidir implementar un programa estandarditzat d'intervenció que ajudés als metges d'atenció primària a decidir el perfil de diagnòstic òptim per detectar la infecció activa de l'hepatitis C entre aquells pacients que són portadors del virus. Es tracta d'un estudi pilot prospectiu d'un any de durada que supervisa les determinacions d'anticossos contra el virus de l'hepatitis C (anti-VHC) que arriben al nostre laboratori provinents d'atenció primària.

Als pacients amb resultat positiu se'ls realitzarà un seguiment en el què s'avaluaran les determinacions d'ARN del VHC i es faran les recomanacions adients als professionals d'atenció primària. El compliment d'aquestes recomanacions també es monitorarà i finalment s'avaluarà l'impacte del diagnòstic i l'estratègia de derivació de pacients durant els primers 10 mesos, en els que s’estima que s’hauran rebut uns 2.000 pacients. “Actualment, la taxa de sol·licitud de determinació de la càrrega viral se situa al voltant del 20% dels pacients seropositius i mitjançant aquest projecte la taxa podria pujar al 50-60%, el que significa que es doblaran o triplicaran els diagnòstics d'hepatitis C crònica i, per tant, de pacients amb oportunitat de ser tractats i poder curar-se”, explica el Dr. Rodríguez.

 

Abordant el paper de la inflamació residual en l'eliminació dels reservoris específics de VIH cel·lular en pacients tractats amb antiretrovirals

La teràpia antiretroviral (ART) en individus infectats per VIH controla la càrrega viral però no és capaç ni de reduir completament la inflamació immune ni d’eliminar la infecció. Existeix un vincle establert entre la persistència del VIH en pacients tractats amb ART i la inflamació residual, però s'ha estudiat molt poc el fet de com la hiperactivació immune influeix en la mida i la composició del reservori viral latent. "La nostra hipòtesi –explica la Dra. Buzón- és que el manteniment de reservoris específics de VIH cel·lular podria estar directament relacionat amb diferents mecanismes que promouen la inflamació residual".

Aquest projecte planteja la caracterització en profunditat la distribució del reservori de VIH latent en diferents subgrups de cèl·lules i la seva relació amb el perfil de citoquines en pacients tractats amb ART. Els marcadors del reservori viral es quantificaran en diferents subpoblacions de cèl·lules T CD4, incloses les cèl·lules mare de memòria i les cèl·lules CD32+ CD4+ T. Els marcadors plasmàtics i l'activació hiperimmune en PBMCS es quantificaran conjuntament en les mateixes mostres de pacients tractats amb ART.

El coneixement dels mecanismes immunes que regeixen la persistència de distintes subpoblacions de cèl·lules T CD4 que alberguen el VIH podria ajudar amb el disseny de noves teràpies dirigides a reduir el reservori cel·lular més longeu per al VIH.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.