El Dr. César Velasco, premi de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

El Dr. César Velasco, Director d’Innovació i Gestió Integral de Vall d’Hebron, ha rebut aquest important premi per la seva tesi “El VIH des d’una perspectiva de Salut Global”.

30/01/2018

El Dr. César Velasco, Director d’Innovació i Gestió Integral de Vall d’Hebron, ha rebut el premi de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya a la millor tesi doctoral per la seva tesi “El VIH des d’una perspectiva de Salut Global”. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya atorga aquest reconeixement a la millor tesi doctoral presentada i llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi. El Dr. Velasco va presentar la tesi a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el 12 de desembre de 2016. Es tracta d’una Tesi Europea amb menció internacional dirigida pel Dr. Antoni Trilla i el Dr. Noé Garin Escrivà. La tesi va obtenir la qualificació de “cum laude” per part del jurat format per experts internacionals i nacionals. 

El Dr. Velasco és especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. I la seva experiència se centra en el camp de la salut global, l'epidemiologia i la innovació sanitària. La seva tesi aborda un dels temes més rellevants en el camp de la salut pública, ja que el VIH és un repte de salut global. Les conseqüències socioeconòmiques representen un desafiament per a la continuïtat de l’atenció de les persones que viuen amb la infecció. 

La hipòtesi que estableix el Dr. Velasco en aquesta tesi és que mitjançant l'epidemiologia i la salut pública es pot descriure la imatge global de l'epidèmia de VIH/SIDA actual. Per aconseguir-ho, el Dr. Velasco planteja que és necessari realitzar l'estudi d'aquest problema sociosanitari des de múltiples enfocaments, incloent-hi la perspectiva de la població vulnerable, la sostenibilitat dels sistemes sanitaris i l'epidemiologia local, nacional i internacional.

D’aquesta manera, en disposar un model sobre l’evolució del VIH i les seves conseqüències econòmiques, les organitzacions sanitàries poden fer front a la malaltia amb més eficiència. En aquest sentit, el Dr. Velasco defensa que és fonamental prioritzar la formació en prevenció i la innovació per combatre el VIH. 

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.