Un estudi identifica pacients amb càncer amb mutacions d’HER2 i permet oferir una nova alternativa de tractament

Un estudi internacional en què han participat investigadors de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), tots dos centres integrants del Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari, ha permès identificar mutacions d’HER2 en tumors, i per tant, pacients que poden respondre al tractament amb neratinib, un inhibidor d’HER1/HER2 i HER4.

 

01/02/2018

Aquesta és una de les conclusions principals a les quals s’ha arribat després de l’anàlisi de les dades que ofereix l’estudi SUMMIT, que s’ha publicat a la revista Nature, i que ha servit per a entendre la importància terapèutica de les mutacions en HER2 i HER3 (dos tipus de gens coneguts com a oncògens, perquè poden influir en el desenvolupament dels tumors). Per a poder elaborar aquest estudi han estat necessàries l’existència de plataformes de referència de prescreening molecular en tumors i una potent i molt consolidada unitat d’assajos clínics precoços.

La Dra. Cristina Saura, investigadora principal del Grup de Càncer de Mama del VHIO i Cap de la Unitat de Mama del Servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i el Dr. Jordi Rodon, investigador associat al Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO i actualment també investigador a l’MD Anderson Cancer Center de Texas, als EUA, han estat dos dels coautors d’aquest treball internacional i multicèntric que es coneix com a estudi tipus basket. En aquest tipus d’estudis s’inclouen pacients amb tumors diversos –càncer de mama, càncer de pulmó o càncer biliar, per exemple–, però que coincideixen en les mateixes mutacions i per als quals se cerca desenvolupar teràpies moleculars dirigides a aquesta mutació en concret, i per tant, de manera precisa, contra les cèl·lules tumorals, independentment del tipus de tumor que pateixin els pacients. Aquest tipus d’estudis s’elaboren a la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular (UITM) - “la Caixa” del VHIO. El prescreening molecular permet identificar les mutacions que pateixen els pacients.

“Neratinib era un fàrmac que ja s’utilitzava en el tractament de pacients amb sobreexpressió d’uns HER2 coneguts com a HER2 positius. Amb aquest estudi s’ha volgut provar si aquells pacients amb tumors que presentaven una mutació i no tenien sobreexpressió d’HER2, també es podien beneficiar d’una nova eina eficaç per al tractament. Per això s’ha dut a terme aquest estudi basket, en el que s’han inclòs una gran varietat de tipologies tumorals, i els resultats han tingut una translació molt ràpida en benefici dels pacients”, explica la Dra. Saura.

SUMMIT és un estudi global en el qual han participat fins ara 141 pacients (125 dels quals amb mutacions d’HER2, i 16 amb mutacions d’HER3), que es van tractar amb neratinib. Tots aquests pacients ja havien rebut altres tractaments, i en alguns casos aquesta era la tercera o fins i tot la quarta línia de tractament davant la progressió de la malaltia. Es va recollir teixit tumoral i plasma dels pacients per a facilitar-ne la caracterització genòmica detallada. D’aquesta manera s’ha proporcionat el primer conjunt exhaustiu de dades sobre la capacitat d’emprar en la clínica les mutacions HER2 per a seleccionar pacients que es poden beneficiar de tractament amb neratinib.

Gràcies a aquesta investigació s’ha pogut establir en quins pacients que presenten tumors amb aquestes mutacions era més eficaç el fàrmac, fet que depenia tant del tipus del tumor com del tipus de mutació. D’aquesta manera es va arribar a la conclusió que els tumors més sensibles a aquest fàrmac eren els de mama i els tumors de vesícula biliar i cervicals, mentre que en altres histologies, els tumors no responien tan bé al tractament. A més, l’estudi ha servit per a descartar les mutacions en HER3 com un factor predictiu de resposta al neratinib.

 

Share it:

Noticias relacionadas

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.