El Dr. Marc Miravitlles lidera la guia oficial europea de la malaltia pulmonar per dèficit d'alfa-1 antitripsina

El Dr. Marc Miravitlles ha liderat la “Guia de la Societat Europea de Respiratori sobre la diagnosi i el tractament de la malaltia pulmonar per dèficit d'alfa-1 antitripsina”.

05/02/2018

La Societat Europea de Respiratori (European Respiratori Society, ERS) edita aquest document oficial sobre la malaltia pulmonar per déficit d'alfa-1 antitripsina. Com explica el Dr. Miravitlles, “aquesta és una malaltia congènita i minoritària. L’organisme del pacient presenta dèficit en la producció d’una proteïna, l’alfa-1 antitripsina. Els pacients tenen un risc augmentat d’emfisema pulmonar i, en menor mesura, de malaltia hepàtica crònica”. La nova guia, que s’acaba de publicar, substitueix l’anterior, que és de l’any 2003. El Dr. Miravitlles és pneumòleg del Servei de Pneumologia de Vall d’Hebron i investigador del grup de recerca en Pneumologia de Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

El tractament d’aquesta patologia requereix centres d’excel·lència que acumulin l’experiència necessària. “Vall d’Hebron és centre d’excel·lència en el tractament d’aquesta patologia –explica el Dr. Miravitlles–. Aquí tractem malalts de Catalunya i també de la resta d’Espanya. Tractem uns 100 casos greus i 200 moderats cada any. A més, Vall d’Hebron forma part de la Xarxa Europea de Recerca Pulmonar”.

El Centre d’Excel·lència Vall d’Hebron en la malaltia pulmonar per déficit d'alfa-1 antitripsina té una consulta externa i un hospital de dia on es fa tractament substitutiu amb hemoderivat intravenós. “A més, al laboratori hi ha experts en tècniques diagnòstiques a nivell molecular i genètic, i també col·laborem amb el Servei d’Hepatologia per fer un cribratge dels malalts i detectar afectacions hepàtiques”, afegeix el Dr. Miravitlles.

Entre les novetats de la guia, destaca que s’estableix quines persones han de fer-se determinacions per diagnosticar la malaltia. “Tots els malalts que presentin malaltia pulmonar obstructiva crònica s’han de fer les proves –afirma el Dr. Miravitlles–. També descriu les tècniques de laboratori més útils. Primer cal fer una detecció en sang, i, si es detecten nivells baixos d'alfa-1 antitripsina, es fan proves genètiques molt més específiques. La guia també assenyala que el tractament específic per a aquesta malaltia, que és un hemoderivat intravenós, hauria de ser accessible de forma equitativa a tota Europa”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.