Ecografia del cor per a no cardiòlegs

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha celebrat el XIV “Curs d’Ecocardiografia bàsica i ecografia avançada en Urgències, Cures Intensives, Reanimació i Quiròfan”.

26/02/2018

L’ecocardiografia o ecografia del cor és un procediment diagnòstic molt útil. Gràcies a l’ús d’ultrasons, l’ecocardiografia permet estudiar la forma, el funcionament i els moviments del cor. Els cardiòlegs són els professionals sanitaris que millor dominen aquest procediment, però hi ha altres àmbits de la medicina on també es fa servir aquesta tecnologia. Per això és tan rellevant el  “Curs d’Ecocardiografia bàsica i ecografia avançada en Urgències, Cures Intensives, Reanimació i Quiròfan”, que va acollir Vall d’Hebron la setmana passada.

Com explica el Dr. Artur Evangelista, del Servei de Cardiologia de l'Hospital General Universitari Vall d'Hebron i director del curs, “és molt important que els no experts en l’ús de l’ecocardiografia tinguin l’oportunitat de millorar la seva formació en aquest sentit. Es tracta d’una tecnologia barata i molt eficaç, que proporciona molta informació sobre el cor del pacient”. Moltes vegades, metges no cardiòlegs, com són els metges d’Atenció Primària, Urgències, Cures Intensives, Reanimació o Quiròfan han de fer servir aquesta tècnica. “El curs està dissenyat per a ells, perquè puguin resoldre dubtes i dominar millor l’ecocardiografia”, afegeix el Dr. Evangelista.

El curs ha combinat seminaris teòrics i tallers pràctics per mostrar, entre altres aspectes, l’ús de la ecocardiografia en l’endocarditis infecciosa, les cardiopaties congènites, el dolor toràcic agut, la síndrome coronària aguda o la insuficiència cardíaca. A més de les tècniques ecocardiogràfiques convencionals, també han tingut protagonisme l’ecocardiografia transesofàgica i l’ecografia pulmonar. Un dels aspectes més destacats ha estat l’ús de simuladors, per tal d’apropar la formació a les situacions reals de pràctica clínica que es poden trobar els professionals.  Els simuladors augmenten la destresa en l'estudi i la interpretació de les imatges i permeten analitzar un ampli nombre de patologies. Aquesta eina s'ha convertit en un element imprescindible en la formació teòric-pràctica en ecocardiografia, la tècnica diagnòstica més utilitzada en cardiologia.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.