El potencial innovador de Vall d'Hebron al The Youth Mobile Festival

Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus té una important presència a The Youth Mobile Festival, el congrés destinat a joves estudiants que busca inspirar-los al món de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques.

01/03/2018

Vall d’Hebron realitza una ferma aposta per la innovació amb l’objectiu de millorar l'assistència i avançar en recerca. En aquest sentit, Vall d’Hebron presenta tres projectes a The Youth Mobile Festival enfocats a diferents àmbits de l’Hospital. Aquest festival se celebra al recinte La Farga L’Hospitalet Centre d’activitats.

El Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha presentat el seu projecte pioner a l'Estat de realitat virtual en el tractament del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH). El projecte, dut a terme amb la col·laboració de l'empresa catalana Psious dins del Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari, segueix la línia iniciada pel Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) en l'anàlisi de noves aproximacions a aquest trastorn. La iniciativa va merèixer el premi Mobile Word Capital Barcelona a la innovació tecnològica en les 6es Jornades R+D+I TIC Salut i Social.

La tecnologia utilitza, per primera vegada, tècniques de mindfulness, basades en l'atenció plena en les emocions, sensacions i pensaments, i la tecnologia de la realitat virtual per tractar els pacients. La realitat virtual permet els professionals utilitzar entorns hiperrealistes per afavorir la concentració dels pacients. L'objectiu final és reduir el temps de tractament i aconseguir els mateixos resultats que amb el tractament farmacològic. 

El segon projecte que presenta l’Hospital Vall d’Hebron s’anomena Air4Life, i és la primera aplicació espanyola que utilitza la gamificació per estimular l'adherència al tractament en pacients amb afectació respiratòria crònica. L'eina té com a objectiu donar suport i estimular d'una manera interactiva la presa de la medicació nebulitzada i motivar la pràctica de l'exercici físic per millorar els hàbits i l'estat de salut dels pacients crònics complexos amb afectació respiratòria. Els pacients usuaris de l'aplicació tenen accés a través d'una clau i compten amb el suport d'un equip multidisciplinari de l'hospital, experts en l'atenció mèdica i farmacèutica. L’app ha estat desenvolupada conjuntament amb Chiesi i es presenta a YoMo el dijous a les 15.15h.

En tercer lloc, divendres a les 9:15h, experts del Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO)  presenten els seus avenços en el camp de la biòpsia líquida, un mètode més ràpid, molt menys invasiu (una senzilla extracció de sang) i altament sensible per a la detecció de biomarcadors que indiquen la presència d'un tumor. Inicialment, el VHIO ha emprat aquesta tecnologia per avaluar a pacients amb càncer colorectal metastàtic. Recentment, experts del VHIO han publicat un estudi pioner que demostra per primera vegada que l'anàlisi del líquid cefaloraquidi (LCR) també pot ser útil per al pronòstic, el tractament i el monitoratge dels tumors cerebrals.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.