Proves d'infecció de transmissió sexual en menys de tres hores

El programa Drassanes Exprés de Vall d’Hebron possibilita que qualsevol persona sense símptomes i amb conductes sexuals de risc accedeixi a un circuit de diagnòstic ràpid i accés precoç al tractament de les infeccions de transmissió sexual (ITS). Les ITS estan augmentant de forma alarmant i, gràcies a aquest programa que en permet la detecció i el tractament precoç, es poden evitar nous contagis.

09/03/2018

David Elvira, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), i responsables de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron han presentat el balanç del primer any d’implementació del programa Drassanes Exprés. Aquest programa, que coordinen el Servei de Malalties Infeccioses i el Servei de Microbiologia de Vall d’Hebron, és un circuit de diagnòstic ràpid i accés precoç al tractament de les infeccions de transmissió sexual (ITS) en persones sense símptomes i amb conductes sexuals de risc.

L’accés al programa no requereix cita prèvia. Qualsevol persona que ho desitgi (tingui o no targeta sanitària) pot passar directament (segons disponibilitat) o demanar cita per a Drassanes Exprés, ubicat en el Centre d’Assistència Primària Drassanes. Allà, una infermera pregunta a la persona si té algun tipus de símptomes. Si en presenta, es convida a la persona a demanar cita mèdica, ja que el programa està dirigit a persones asimptomàtiques. Si no en té, pot continuar amb el circuit de detecció ràpida d’ITS. Després de respondre a un qüestionari informàtic (edat, gènere, pràctiques sexuals de risc, nombre de parelles sexuals en els últims mesos, etc.), el sistema genera els tubs per a l’autopressa de mostres (orina, recte, faringe o vagina). La persona, sempre amb l’assessorament d’un professional, recull les mostres i les entrega en el mateix moment. El temps mitjà de resposta és de menys de tres hores des de l’entrega de les mostres. La persona rep els resultats per missatge al seu telèfon mòbil, al correu electrònic o personalment, com prefereixi. Si el resultat és positiu, rep un missatge que la convida a demanar cita mèdica (a Drassanes Exprés o on desitgi). El tractament de les dades és de caràcter confidencial, com la resta de processos d’assistència sanitària per garantir la màxima privacitat.

Tal com ha destacat David Elvira, “aquest és un exemple de l’aposta del Departament de Salut per la priorització de l’abordatge d’aquestes infeccions, implementant un servei innovador i eficaç en la detecció precoç de les ITS”.  Per la seva banda, el Dr. Vicenç Martínez Ibáñez, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha assenyalat que aquest programa “neix de l’esforç dels professionals per diagnosticar les persones que no tenen símptomes però que podrien causar nous contagis perquè no saben que tenen una ITS”.

Resultats en menys de tres hores i inici de tractament en menys de 72

El programa Drassanes Exprés es va posar en marxa el novembre del 2016. Com ha explicat el Dr. Tomàs Pumarola, cap del Servei de Microbiologia de Vall d’Hebron, “fins al novembre del 2017 es van realitzar proves a 3.683 persones per a les principals ITS, que són gonorrea, clamídia, sífilis i virus de la immunodeficiència humana (VIH). Això va permetre detectar 584 nous casos d’ITS, és a dir, en un 16% del total de les proves realitzades, un percentatge molt elevat”.

Com ha assenyalatel Dr. Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses de Vall d’Hebron, “l’objectiu d’aquest programa és detectar els casos d’ITS tan ràpidament com sigui possible per evitar nous contagis”. Una de les claus és la rapidesa en la realització de les proves i la comunicació dels resultats. “Des que la persona entra a Drassanes Exprés fins que surt, els temps mitjà de resposta és de menys de tres hores”, ha remarcat el Dr. Tomàs Pumarola.

A més, l’inici del tractament també és molt ràpid si el resultat és positiu. El Dr. Benito Almirante ha explicat que “si una persona rep un resultat positiu, se li ofereix la possibilitat de rebre visita mèdica a Drassanes Exprés en menys de 72 hores. No cal que demani visita al seu metge d’atenció primària i que esperi més dies”. En aquest sentit, els resultats del primer any mostren que el 85% de les persones que han rebut un resultat positiu accedeixen a atenció mèdica en menys de 72 hores. D’altra banda, molts usuaris són repetidors, al recomanar a les persones que segueixen pràctiques de risc que realitzin les proves cada tres mesos, segons indiquen les guies clíniques actuals.

Per tant, el programa facilita i agilitza tant el diagnòstic com el tractament, amb un temps mitjà de resposta de menys de tres hores i accés a tractament, si és necessari, en 72 hores en la mateixa Unitat d‘ITS. “Com més ràpid i accessible és el diagnòstic i el tractament, més fàcil és evitar nous contagis”, ha afirmat el Dr. Benito Almirante.

‘Point of care’ amb alta tecnologia

Les ITS són les malalties de declaració obligatòria (els professionals han de registrar els nous casos en el Sistema de Malalties de Declaració Obligatòria) més freqüents. Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona, els casos de sífilis i gonorrea van créixer de forma alarmant durant el 2016 respecte de l’any anterior. El 2016 es van detectar 1.072 casos nous de gonorrea (588 el 2015) i 720 casos nous de sífilis (508 casos el 2015). Pel que fa al VIH, la tendència és a l’estabilització (320 casos el 2016 i 385 el 2015). La sífilis, la gonorrea i el VIH són les tres malalties de declaració obligatòria més prevalents a Catalunya per davant de la tuberculosi. “Moltes persones no prenen les precaucions necessàries en les seves relacions sexuals, fet que augmenta la incidència de les ITS”, explica el Dr. Benito Almirante.

Els points of care són llocs on les persones poden realitzar proves diagnòstiques i rebre l’atenció adequada. Com ha assenyalat el Dr. Tomàs Pumarola, “Drassanes Exprés compta amb un laboratori de microbiologia que permet realitzar serologia i biologia molecular per a la detecció ràpida de les ITS. A l’Estat no hi ha cap programa que permeti un diagnòstic i inici de tractament tan ràpid”.

Altres dades destacables d’aquest primer any del programa Drassanes Exprés són:

  • El 73,3% dels usuaris han estat homes, i el 26,3% dones
  • Per edats, el 62,9% tenien entre 18 i 35 anys i el 37,1% més de 35 anys
  • El 42,2% eren estrangers
  • El 44,9% eren homes que tenien sexe amb homes, el 47% eren persones per pràctiques heterosexuals i el 7,6% per pràctiques bisexuals
  • Entre les ITS detectades, un 33,7 van ser gonorrea, un 47,6% clamídia, un 16,1% sífilis i un 2,6% VIH. Un 12% els usuaris amb resultat positiu presentaven més d’una infecció
Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.