El Codi Sèpsia Intrahospitalari de Vall d’Hebron ha permès tractar més de 1.100 pacients

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron va posar en funcionament l’octubre de 2015 el Codi Sèpsia Intrahospitalari per millorar l’atenció dels pacients que pateixen aquesta malaltia que posa en risc la seva vida.

23/03/2018

La sèpsia és una malaltia complexa, induïda per una infecció, que provoca alteracions de les funcions dels principals òrgans vitals i en el 20% dels casos pot causar la mort del pacient. Es considera que a Catalunya afecta més de 200 pacients per cada 100.000 habitants i any. Només l’any 2014, 478 menors de 16 anys i 22.500 adults amb sèpsia van requerir ingrés a un hospital d’aguts de Catalunya, i aproximadament el 25% d’ells van haver de ser ingressats als serveis de medicina intensiva. 

Per aquest motiu, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron va posar en funcionament l’octubre de 2015 el Codi Sèpsia Intrahospitalari. Amb aquest codi  ja s’han pogut tractar 1.140 pacients a Vall d’Hebron, un fet que, com explica el Dr. Juan Carlos Ruiz-Rodríguez, del Servei de Medicina Intensiva de Vall d’Hebron, “ha permès identificar molt abans els pacients que pateixen aquest tipus d’infecció i, per tant, tractar-los en fases primerenques de la malaltia, factor que millora el pronòstic”.

Gràcies a aquest codi,  quan es detecta que un pacient pateix sèpsia, s’activa un circuit enfocat a tractar-lo de forma integral, multidisciplinària, amb la major precocitat possible i amb la màxima excel·lència . “Quan s’activa el Codi Sèpsia, els diferents serveis implicats segueixen un protocol”, afegeix el Dr. Ruiz. L’equip del Codi Sèpsia del Servei de Microbiologia, coordinat per la Dra. Nieves Larrosa, té com a objectiu identificar ràpidament els microorganismes responsables de la infecció, i, d’aquesta manera, els metges poden aplicar el tractament més adequat de forma precoç. Com indica el Dr. Ruiz, “a Vall d’Hebron, l’activació del Codi Sèpsia és absolutament transversal, i, en funció d’on estigui ingressat el pacient, hi poden actuar professionals de l’UCI, d’Urgències, de Traumatologia, de l’Hospital MaternoInfantil... Tots coneixen el codi i saben què han de fer. En aquest sentit, és clau actuar de forma ràpida i coordinada, i és el que aconseguim gràcies al Codi Sèpsia”.

 

Banc de Sèpsia

D’altra banda, Vall d’Hebron compta amb un dels tres bancs de sèpsia que hi ha a tot el món. Es tracta del Banc de Sèpsia del Biobanc de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. “És una eina fonamental per fer recerca, no només interna en el nostre centre sinó també externa i disponible per a tota la comunitat científica –explica el Dr. Ruiz–. Els pacients de Vall d’Hebron que pateixen sèpsia són donants d’aquest banc. Per tant, disposem d’un ventall molt ampli i variat de mostres de sang de malalts amb sèpsia, fet que ens permet facilitar i potenciar la recerca per millorar l’atenció dels pacients”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.