La biòpsia líquida identifica el tipus de tumor que es pot beneficiar d’un nou tractament en càncer de còlon

La medicina personalitzada és el futur dels tractaments oncològics, ja que permet identificar quin és el tractament més adequat per a cada tipus de pacient. Ara, un estudi coliderat pel Dr. Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d'Hebron i director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), i la Dra. Clara Montagut, cap de secció d’Oncologia Digestiva del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital del Mar, mostra que la biòpsia líquida és eficaç per identificar els pacients amb cáncer de colon que es poden beneficiar del tractament amb Sym004, una combinació de dos anticossos monoclonals contra la proteïna EGFR.

28/03/2018

En aquest estudi internacional amb 254 pacients amb cáncer colorectal metastàtic que ja havien rebut tots els tractaments possibles, es va utilitzar la biòpsia líquida. Sym004 és un tractament que pot ser eficaç en pacients en els quals ja no hi ha altres opcions, però no en tots. Per tant, és fonamental detectar els pacients susceptibles d’obtenir-ne un benefici. La biòpsia líquida permet analitzar el perfil molecular dels tumors amb gran precisió. El treball es publica a la revista JAMA Oncology.  

Per analitzar un tumor, es fa una biòpsia del teixit, fet que requereix un procediment quirúrgic invasiu per extraure’l. En canvi, la biòpsia líquida és un mètode molt més ràpid i menys invasiu, ja que es pot estudiar el tumor amb una anàlisi de sang per detectar la presència de determinades mutacions. En aquest sentit, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) va ser el primer centre del món en fer servir la biòpsia líquida en càncer colorectal.

Les resistències en el tractament oncològic i, en concret en el càncer de còlon, són el gran repte constant que ens fa treballar permanentment en la cerca de noves opcions terapèutiques. Sym004 sembla oferir una bona resposta, quan els pacients se seleccionen segons el seu perfil molecular, si es compara amb qualsevol altre tractament de quarta línia per al càncer colorectal metastàtic”, explica el Dr. Josep Tabernero. “El fet innovador que aquest subgrup molecular beneficiari del tractament es pugui seleccionar mitjançant la biòpsia líquida obre enormes possibilitats de seguiment i monitoratge d’aquestes i altres resistències, que sovint apareixen a mesura que avancen els diferents tractaments”, afegeix el cap del Servei d’Oncologia Mèdica de Vall d’Hebron.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.