Participació destacada de Vall d’Hebron al Congrés Anual de la Societat Espanyola de Ferides

La Societat Espanyola de Ferides (SEHER) va celebrar els passats dies 22, 23 i 24 de febrer la setena edició del seu Congrés Nacional de Ferides a Madrid. Al congrés hi van participar tres professionals de la Unitat de Cremats de l’Hospital Vall d’Hebron.

08/04/2018

Les cremades són l'accident domèstic per excel·lència i el segon tipus de ferida més comuna a Espanya, només per darrere de les causades per talls o contusions, i tanmateix, en molts casos continuen sent tractades de forma inadequada. El Congrés Nacional de Ferides és una trobada dirigida a tots aquells professionals de l'àmbit hospitalari que treballen dia a dia amb pacients portadors de ferides i que necessiten dominar els últims avanços científics i pràctics en el tractament d'aquestes lesions.

Entre els congressistes que van presentar les seves ponències hi va haver tres professionals de l’Hospital Vall d’Hebron. María José Sánchez García, infermera de l’hospital, va presentar la seva ponència sobre la labor d'infermeria en la unitat de grans cremats. Aquestes labors van des d’acompanyar el pacient durant tot el procés d'hospitalització, des de l'entrada en urgències fins a l'alta a domicili, fins a portar un control estricte de les constants vitals, les cures, el control del dolor, la rehabilitació, la nutrició i evitar infeccions.

Un altre dels participants va ser Carlos Moreno Ramos, supervisor d’Infermeria de la Unitat de Cremats. La seva ponència va tractar sobre les cures de les lesions del pacient cremat, la pell fràgil i la pèrdua d’autonomia que pateixen molts pacients, així com les seqüeles que puguin sorgir dels processos cicatritzants.

Durant el congrés també es van realitzar tallers pràctics, entre els quals, dos d’ells van ser realitzats per les infermeres María José Sánchez García i Mònica Soler Rovira, de Vall d’Hebron. La temàtica dels tallers va ser l’embenatge funcional en pediatria i el maneig inicial del pacient cremat lleu. El primer va ser un taller teòric-pràctic en el qual s’ensenyaven les diferents funcions i manejos dels apòsits, pomades i embenatges més freqüentment utilitzats en el tractament de pacients cremats. El segon, en canvi, va ser un taller teòric-pràctic en què s’explicava el protocol d'infermeria per a l'aplicació de bromelaïna en pacients cremats, així com els criteris de derivació dels pacients cremats a les unitats de grans cremats, hospitals de referència o centres d'atenció primària, segons sigui l'extensió, profunditat, localització o etiologia de la cremada.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.