Dos investigadors de Vall d’Hebron premiats per l’Institut Català de la Salut

Aquest matí s’han lliurat a Barcelona els Premis de Recerca de l’Institut Català de la Salut (ICS) durant la celebració de la 10a Jornada de Recerca de l’ICS i 11ª Jornada de Recerca de l’IDIAP. Enguany, dos professionals de Vall d’Hebron han estat premiats.

06/06/2018

D’una banda, al Dr. Miquel Casas, consultor sènior del Servei de Psiquiatria de Vall d’Hebron i cap del grup de recerca en Psiquiatria del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), li han atorgat ex aequo el Premi a la Trajectòria Investigadora als Hospitals de l’ICS. 

I de l’altra, la Dra. Elena Elez Fernández, oncóloga de la unitat de tumors digestius del servei d’Oncologia de l’Hospital Vall d’Hebron i investigadora del Grup de tumor gastrointestinals i endocrins del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) ha rebut ex aequo, el Premi a l’investigador o la investigadora jove de l’ICS.

En recollir el premi, la Dra. Elez, ha agrait l’oportunitat de l’ICS no només per garantir la seva formació i la dels estudiants i del residents, sino també el poder facilitar la incorporació de la recerca en el seu dia a dia. El Dr. Casas ha fet un repàs de la seva trajectòria a Vall d’Hebron on va contribuir a la creació del primer Servei de Psiquiatria de l’hospital.

Aquest any el tema central de la jornada conjunta ICS-IDIAPJGol ha estat l’ús de les grans bases de dades clíniques per a la recerca en la millora de la salut.

En una de les taules rodones que s’han celebrat, ha intervingut la Dra. Anna Rosell, cap del Grup de Recerca en Malalties Neurovasculars del VHIR, amb la ponencia ‘Recerca en biomarcadors de l’ictus: des de la prevenció a la rehabilitació, passant pel tractament agut de la malaltia”. Ha presentat tres estudis en els que ha participat com a exemple de treball col·laboratiu entre diferents nivells assitencials i el personal investigador.

 

Premiat ex aequo a la Trajectòria Investigadora als Hospitals de l’ICS

 

El Dr. Miquel Casas és llicenciat en per la Universitat autònoma de Barcelona. Metge especialista en psiquiatria des de l’any 1979 i va fer la residència a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i una posterior formació en psicofarmacologia experimental i clínica a l’Institut Karolinska d’Estocolm i en psicologia legal a la Universitat Complutense de Madrid.  

Ha estat cap durant 16 anys del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i va rebre l’encàrrec de dissenyar i desenvolupar el primer Servei de Psiquiatria del centre hospitalari.

El Servei de Psiquiatria de l’HUVH és un referent, a nivell nacional com internacional, en l’estudi dels Trastorns de Neurodesenvolupament, principalment del Trastorns per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), del Trastorn Límit de la Personalitat (TLP), de l’Addicció a Substàncies Psicotròpiques (TUS), de la Patologia Dual, del Fracàs Escolar, de la Psiquiatria Transcultural i de la Immigració, Síndrome d’Alcohòlic Fetal, etc., tal com es veu reflectit en els articles publicats, en els llibres coordinats i editats, en les beques, ajudes i subvencions obtingudes i en els 14 Consorcis de Recerca Internacionals dels que formem part. 

Actualment és consultor sènior del Servei de Psiquiatria i de l’ICS i director del Programa Corporatiu “Trastorns del Neurodesenvolupament i de l’Aprenentatge al Llarg del Cicle Vital. També és catedràtic de Psiquiatra de la Universitat Autònoma, i cap del Grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d’Hebron Istitut de Recerca (VHIR).

 

Premiada ex aequo a la investigadora jove de l'ICS

 

La Dra. Elena Élez Fernández, de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) és llicenciada en Medicina a la Universitat de Lleida i va realitzar l’especialitat d’oncologia mèdica a l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Un cop acabada, s’incorpora com a metgessa adjunta a la unitat de tumors digestius del servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron on s’ha subespecialitzat en càncer colorectal i ha desenvolupat al seva recerca en biomarcadors i teràpies dirigides.

A nivell assistencial, és responsable d’una consulta monogràfica de pacients amb càncer colorectal, on s’avaluen més de 300 casos nous i 1.000 de seguiment l’any. Un terç d’aquests pacients hi arriben referenciats de tot Catalunya i de l’Estat.

Des de la seva incorporació a la unitat, ha compaginat la seva activitat assistencial amb la recerca. Ha estat implicada com a co-investigadora  en més de 200 estudis en totes les etapes de desenvolupament clínic. La seva recerca ha contribuït en l’optimització del maneig del tractament amb citostàtics i fàrmacs biològics en la seva activitat assistencial. Està previst que desenvolupi  noves línies d’investigació basades en la monitorització del malalt oncològic mitjançant la biòpsia líquida.

Des de l’any 2015 és tutora de residents del Servei d’Oncologia i ha contribuït en la revisió del pla de formació procurant la projecció acadèmica dels residents mitjançant publicacions i treballs a nivell nacional i internacional.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.