Guia per a familiars sobre l’administració domiciliària d’antibiòtics intravenosos a pediatria

El tractament antibiòtic domiciliari endovenós (o intravenós) és una alternativa assistencial a l’ingrés hospitalari en nens. Un dels seus objectius és afavorir la conciliació familiar. Ara, un grup de professionals de Vall d’Hebron, juntament amb pacients i familiars, han elaborat una guia de formació per a familiars i cuidadors de pacients pediàtrics amb tractament antibiòtic a domicili endovenós.

13/06/2018

Molts nens que pateixen malalties infeccioses han d’ingressar de forma periòdica a l’hospital per rebre tractament antibiòtic. D’aquesta manera, passen unes hores al centre perquè els professionals sanitaris els hi administrin tractament endovenós. Aquesta teràpia implica la injecció contínua durant hores del medicament. El fet que els nens hi hagin d’estar a l’hospital tantes hores dificulta la seva vida escolar, familiar i social.

Actualment, el tractament antibiòtic domiciliari endovenós (TADE) es planteja com una alternativa a l'ingrés hospitalari pel tractament de malalties infeccioses en nens estables clínicament, que requereixen tractament antibiòtic perllongat i quan no es pot administrar per via oral. L'objectiu del TADE és afavorir la conciliació familiar, disminuir el risc d'infecció nosocomial i promocionar el bon ús dels antibiòtics, garantint sempre, el tractament antibiòtic més adequat i eficaç. Vall d’Hebron compta amb aquest programa des de fa més de 10 anys en els pacients amb fibrosi quística. En els últims anys, també s’ha ampliat aquest programa en nens i nenes amb altres patologies que requereixen tractament antibiòtic (colangitis en pacients amb hepatopatia, osteomielitis, trasplantament d’òrgan sòlid...). Cal destacar que els professionals de Vall d’Hebron realitzen un programa de capacitació als familiars i els cuidadors dels nens. Aquesta formació està dirigida a què puguin adquirir els coneixements i habilitats per administrar el tractament endovenós d’una forma totalment segura i eficaç.

Ara, amb l’objectiu de complementar aquesta formació, un grup de professionals de Vall d’Hebron de diferents especialitats ha elaborat una “Guia d’administració domiciliària d’antibiòtics endovenosos a pediatria”. Aquest és un manual senzill i didàctic que explica, per exemple, què és un catèter i com es pot mantenir en bones condicions, què cal fer abans d’administrar la medicació, com preparar la medicació o què cal fer davant un problema o signe d’alerta relacionat amb l’administració de l’antibiòtic. La guia conté també una sèrie d’il·lustracions explicatives per facilitar la comprensió de tota la informació. Per tant, aquesta guia permet que els familiars i cuidadors trobin una resposta ràpida als seus dubtes. Igualment, els professionals de Vall d’Hebron estan disponibles per ajudar-los sempre que sigui necessari. La guia s’ha editat en paper en català i castellà i en format electrònic a través de la web de l’hospital.

En la redacció de la guia hi han participat familiars i pacients que han fet tractament antibiòtic intravenós a domicili, així com 35 professionals de diferents serveis i unitats: Equip d’Infermeria de Consultes del Pacient Pediàtric Crònic Complex; Equip d’Infermeria Gestora de Casos de Trasplantament d’Òrgan Sòlid Pediàtric; Equip d’Infermeria de la Unitat de Fibrosi Quística; Servei de Farmàcia de l’Hospital Infantil; Servei de Medicina Preventiva - Control de la Infecció; Servei de Pediatria; Secció d’Al·lèrgia Pediàtrica, Pneumologia Pediàtrica i Fibrosi Quística; Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències Pediàtriques (UPIIP); Unitat Funcional d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric; Unitat d’Urgències Pediàtriques; Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social de l’Hospital Infantil i Unitat de Màrqueting Digital i Comunicació Multicanal. La guia forma part del Programa d’Optimització d’Antibiòtics (PROA-NEN).

D’altra banda, en els darrers 6 mesos del 2017 s’han realitzat 28 cicles de tractament antimicrobià a domicili endovenós en 22 nens. Cap pacient ha presentat complicacions greus relacionades amb aquest tipus de tractament.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.