Vall d’Hebron ofereix la possibilitat d’escollir aspectes clau de les cesàries per afavorir el vincle mare-fill

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ofereix a les dones embarassades que requereixen cesària la possibilitat d’escollir aspectes clau d’aquesta intervenció per afavorir el vincle mare-fill. Aquest tipus de cesària provincle es fa sempre garantint la seguretat de la mare i del nadó. Vall d’Hebron és pioner en oferir a les dones més protagonisme perquè visquin el part de la forma més idònia per a elles i sentin que poden establir un bon vincle amb els seus fills des del naixement.

08/07/2018

Com explica la Dra. Elena Carreras, cap d’Obstretícia i Ginecologia de Vall d’Hebron, “quan una dona té el seu fill per cesària, l’equip mèdic pren més protagonisme en el part. Com una cesària és una intervenció quirúrgica, els professionals volen estar segurs que tot anirà bé”. Quan surt el nadó, se li fan moltes proves i la mare no és la primera persona que el pot agafar en braços; pot passar una bona estona fins que la mare pot tenir el seu fill al pit; no es deixa que l’acompanyant de la mare talli el cordó umbilical, etc. Factors que, com explica la Dra. Elena Carreras, fan que “la mare no visqui el seu part com una situació especial i única per recordar tota la vida”.

 

Ara, Vall d’Hebron vol iniciar un canvi de paradigma en la forma en què es realitzen les cesàries oferint un tipus de cesària que atorga més protagonisme a la mare i que afavoreix el vincle amb el seu fill. “El factor més important en una cesària és la seguretat, perquè les que fem a Vall d’Hebron sempre es realitzen per un motiu mèdic que afecta la mare o a la criatura. No es realitzen cesàries de manera gratuïta”, comenta la Dra. Elena Carreras. A Vall d’Hebron, amb aquest tipus de cesària provincle es garanteix al cent per cent la seguretat de la mare i el nadó, però oferint molt més marge a la mare perquè prengui decisions molt importants sobre un moment tan especial. “El vincle afectiu entre mare i fill s’estableix des del mateix moment del naixement —comenta la Dra. Elena Carreras—. Oferim opcions per a les quals actualment les dones no tenen poder de decisió”. Així, els professionals plantegen la possibilitat que la dona decideixi si vol veure la sortida de la criatura, si vol ser ella qui acabi de treure al nadó, si vol tenir-lo al seu pit immediatament i quant de temps, si vol que el seu acompanyant talli el cordó umbilical, si vol una llum tènue o una música especial, si vol que els professionals estiguin callats quan neixi la criatura perquè la primera veu que senti sigui la de la mare... “Vall d’Hebron és un centre pioner a Espanya en oferir un escenari del part per cesària en què la família pot gaudir del naixement del nadó”, afegeix la Dra. Elena Carreras. A més, el sensor que avalua la freqüència cardíaca de la mare no es col·loca al seu pit, sinó a l’espatlla, i el pulsòmetre no es col·loca a la mà, sinó al peu, per afavorir que la mare pugui agafar el seu fill i tenir-lo pell amb pell.

 

 

Reunions prèvies amb les mares per valorar opcions

Quan els professionals sanitaris programen una cesària ja sigui per motius mèdics de la dona o el nen, també avaluen la possibilitat que la cesària sigui provincle, és a dir, que la mare prengui moltes decisions sobre el seu part. “Establim quins factors pot decidir la mare, sempre tenint en compte la seguretat de mare i fill”, comenta la Dra. Elena Carreras. I es reuneixen amb la mare per explicar-li que ella pot prendre determinades decisions sobre el seu part perquè el visqui de la forma més personal possible. En aquestes reunions prèvies a la cesària, la mare pot exposar els seus desitjos i inquietuds als professionals. “Responem a tots els seus dubtes per ajudar-la a fer que el part sigui molt especial. Per tant, es fa un pla de part per cesària, i la mare escull quina és l’opció que ella prefereix”, afegeix la Dra. Elena Carreras.

 

 

No hi ha més risc de complicacions

Garantir la màxima seguretat és un dels arguments que fan que els professionals siguin reticents a deixar certes decisions en mans de les mares. Però, com explica la Dra. Elena Carreras, ja existeixen estudis internacionals que “demostren que aquest tipus de cesària provincle no és menys segura. No hi ha més risc de sagnat, infeccions o altres tipus de complicacions i en canvi les mares se senten molt millor ateses i gaudeixen del seu part”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.