Creen un nou sistema de classificació de mutacions per al maneig clínic de pacients oncològics

Es publica el sistema de classificació ESCAT (ESMO Scale of Clinical Actionability for molecular Targets).  La nova eina facilitarà als metges oncòlegs la interpretació de dades genòmiques que puguin servir com a biomarcadors per seleccionar la teràpia dirigida més adequada per a cada pacient. Aquest sistema classificatori vol contribuir a resoldre la necessitat actual d’estandarditzar la interpretació de dades genòmiques rellevants per a la pràctica clínica.

20/08/2018

Un estudi internacional estableix un nou sistema de priorització de dades genòmiques de pacients de càncer que classifica les mutacions segons l’evidència científica disponible i facilita la tasca dels metges oncòlegs en la presa de decisions. Aquest estudi, en el qual han participat el Dr. Joaquín Mateo, del Grup d’Investigació Translacional en Càncer de Pròstata, i el Dr. Rodrigo Dienstmann, del Grup Oncology Data Science (ODysSey) –ambdós del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO)– juntament amb representants de diverses institucions d’Europa, el Canadà i els Estats Units, és el resultat d’un extens projecte dut a terme pel Grup de Treball en Investigació Translacional i Medicina de Precisió de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) i es publica avui a Annals of Oncology.

 

La genòmica portada a la pràctica

L’aplicació d’eines com la genòmica i la proteòmica en la pràctica clínica ha deixat de ser una meta futurista per convertir-se en una realitat tangible. En el camp de la medicina de precisió del càncer, les teràpies basades en el genoma dels tumors constitueixen una estratègia prometedora per al maneig clínic dels pacients.

El genoma dels pacients de càncer s’estudia per trobar alteracions moleculars que puguin tractar-se amb teràpies dirigides. D’aquí sorgeix la necessitat d’estandarditzar tant la recollida de dades genòmiques com la seva interpretació en la pràctica clínica. «Imagineu-vos que en la seqüència del tumor d’un pacient hi trobeu tres mutacions que poden ser importants. El sistema de classificació ESCAT (ESMO Scale of Clinical Actionability for molecular Targets) ajuda els metges a prioritzar les mutacions en funció de la seva rellevància clínica, ordenant-les en un rànquing que va des de mutacions amb una evidència clínica inequívoca fins a mutacions de les quals encara desconeixem la rellevància», explica el Dr. Joaquín Mateo.

Es tracta de la primera versió de la classificació ESCAT. «Aquesta classificació consisteix en una escala amb sis nivells d’evidència clínica diferents per a les alteracions moleculars del càncer», continua el Dr. Mateo. El nivell I de l’escala el configuren mutacions de les quals es disposa una àmplia evidència clínica i, per tant, poden ser implementades en la presa de decisions clíniques de manera rutinària. El nivell II engloba aquelles mutacions que defineixen una subpoblació de pacients òptima per a ser tractada amb una teràpia dirigida, però que encara requereixen més dades clíniques per a aconseguir una visió integral del seu valor clínic. El nivell III comprèn mutacions per a les quals existeix evidència clínica en altres tipus de tumors o d’altres mutacions similars. El nivell IV inclou mutacions de les quals només s’ha obtingut informació a partir de models preclínics. Les evidències que suporten les mutacions del nivell V provenen d’aproximacions de cotractament. Finalment, les dianes moleculars que conformen l’últim nivell no disposen d’informació clínica associada, i per tant encara no són vàlides per a ser implementades en la pràctica clínica.

 

Una escala de consens

Per confeccionar el sistema ESCAT, els autors han realitzat una revisió sistemàtica de l’evidència científica amb l’objectiu d’unificar el criteri de classificació de les alteracions genòmiques i proposar una escala que permeti estandarditzar l’elecció del tractament més adequat per a cada pacient. «Amb aquest treball intentem facilitar la interpretació dels informes genòmics quan arriben a mans de l’oncòleg, que no sempre ha de ser un expert en genòmica; l’altre gran objectiu és facilitar la comunicació amb els nostres pacients, perquè no rebin interpretacions dispars si metges diferents els expliquen un mateix informe», argumenta el Dr. Mateo.

Fins ara, s’havien proposat sistemes de classificació similars, però cap havia aconseguit un consens complet ni incloïen la possibilitat de ser implementats de forma generalitzada en la pràctica clínica. La falta de consens pot conduir a recomanar fàrmacs ineficients per a un determinat perfil genòmic de pacient, així com a subestimar alteracions genòmiques amb un valor clínic demostrat a causa de l’absència d’una priorització clara de les mutacions del càncer.

L’eina ESCAT ofereix un llenguatge comú per a tots els agents clau de la medicina personalitzada del càncer i del desenvolupament de fàrmacs. A més, l’ús d’ESCAT permetrà ajustar les expectatives tant del metge com del pacient a la realitat clínica, i oferir la millor atenció i cura als pacients de càncer. A més, gràcies a ESCAT s’espera poder millorar la comunicació entre el metge i els pacients, amb els beneficis que això comporta.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.