Vall d’Hebron participa en l'elaboració del nou Model d'Atenció a l’Endometriosi

La Dra. Elena Suárez, responsable de la Unitat d’Endometriosi del Servei de Ginecologia, que dirigeix el Dr. Antonio Gil, i el Dr. Julio Herrero, responsable de la Unitat de Reproducció Assistida, han participat en l'elaboració del nou Model d'Atenció a l’Endometriosi, impulsat pel Departament de Salut. 

18/09/2018

L’endometriosi és la presència de teixit endometrial, glàndules i estroma fora de la cavitat uterina. És una malaltia freqüent que afecta dones en edat reproductiva (ja que és una patologia que depèn de la presència d'estrogen ovàric) i que redueix el seu benestar físic, psicològic i social. L'edat màxima incidència del diagnòstic se situa entre els 25 i els 40 anys, sent excepcional el seu diagnòstic en l'edat puberal. La prevalença en la població general s'estima entorn del 10%. Algunes pacients són asimptomàtiques i la malaltia es descobreix en cirurgies realitzades per un altre motiu. El dolor tipus dismenorrea és la principal causa de consulta que porta al diagnòstic de l’endometriosi. 

Com explica el Dr. Antonio Gil, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, en aquest servei “es va crear el 2012 una Consulta Monogràfica destinada a l'avaluació diagnòstica i l'abordatge terapèutic d'aquestes pacients”. La Dra. Elena Suárez i la Dra. Laura Mañalich, de la Unitat de Patologia Benigna del Servei de Ginecologia que dirigeix el Dr. José Luís Poza, han avaluat uns 750 casos a l'any en la consulta monogràfica d’endometriosi del citat Servei. Cal destacar que la causa més freqüent de consulta ha estat el dolor. Com indica el Dr. Antonio Gil, “el dolor representa el motiu de cirurgia en el 54% de les pacients, mentre que el 20% de les pacients consulten per infertilitat”. La complexitat d'aquestes pacients, tant en la seva avaluació diagnòstica com en el plantejament terapèutic, ha derivat en la creació el 2014 d'un Comitè Multidisciplinari, dirigit pel Dr. Antonio Gil i la Dra. Elena Suárez, i que compta amb la participació del Dr. Julio Herrero. Com assenyala el Dr. Antonio Gil, “en aquest comitè participen especialistes d'altres serveis, com urologia, cirurgia general, radiodiagnòstic, medicina reproductiva i endocrinologia ginecològica, amb l'objectiu de coordinar el tractament de les pacients”. Així mateix, afegeix el Dr. Antonio Gil, que també és cap del Grup de Recerca Biomèdica en Ginecologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), “tenim en marxa un estudi sobre marcadors angiogènics per desenvolupar possibles dianes terapèutiques”. 

El nou Model d'Atenció a l’Endometriosi, presentat per la consellera de Salut, Alba Vergés, estableix un protocol per atendre les dones afectades en el qual la laparoscòpia és un element central. Com remarca el Dr. Antonio Gil, “la laparoscòpia és una tècnica quirúrgica mínimament invasiva que ens permet una bona visualització i tractament de tots els focus amb teixit anormal”. Com afegeix el Dr. Julio Herrero, de la Unitat de Reproducció Assistida, que pertany al Servei d'Obstetrícia, dirigit per la Dra. Elena Carreras, el nou model estableix que “es congelin els òvuls de les dones que se sotmetran a una cirurgia laparoscòpica per tractar l’endometriosi”. La congelació dels òvuls permet preservar la fertilitat de les dones, i es tracta d'una actuació que ja es realitzava a Vall d’Hebron.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.