El VHIO descobreix com portar la immunoteràpia “a domicili” en càncer de mama HER2+

Una proteïna ja descrita al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) fa 10 anys (la p95HER2) s’ha convertit en la diana d’una nova teràpia que permet guiar el mateix sistema immunitari de les pacients per trobar i eliminar cèl·lules tumorals. El fàrmac p95HER2-TCB forma un pont entre les cèl·lules del sistema immunitari de la pacient i les seves cèl·lules tumorals, la qual cosa permet una resposta molt dirigida i controlada contra certs tumors de mama HER2+. Aquesta mateixa diana podrà ser utilitzada per desenvolupar altres tipus de tractaments antitumorals sense efectes secundaris.

02/10/2018

La immunoteràpia és avui dia una de les estratègies més noves per combatre el càncer, però aconseguir que el sistema immunitari ataqui només les cèl·lules tumorals era un dels seus reptes. Ara, un treball liderat pel Dr. Joaquín Arribas, director del Programa d’Investigació Preclínica de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), professor ICREA i director científic de CIBERONC, ho ha aconseguit. L’estudi, la primera autora del qual és Irene Rius, ha demostrat l’eficàcia del fàrmac p95HER2-TCB. Aquest fàrmac s’encarrega de, literalment, guiar les cèl·lules del sistema immunitari anomenades limfòcits fins a la cèl·lula tumoral. Ho fa a través de la proteïna p95HER2, present exclusivament en cèl·lules tumorals. Així es pot combatre un tipus de càncer de mama HER2+ en pacients que no responen a altres tractaments i fer-ho amb immunoteràpia i de manera dirigida únicament a les cèl·lules tumorals.

Al treball, que es publica avui a la revista Science Translational Medicine, han participat investigadors del CIBERONC, però especialment gran quantitat de grups de recerca del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), tant del seu Programa Preclínic com del Translacional i del Programa Clínic, és a dir, un exemple de la investigació translacional i multidisciplinària que es duu a terme a la institució. A més, també hi han participat el departament d’Oncologia i el de Patologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, com a exemple de les sinergies derivades de la investigació en un campus d’excel·lència i evidenciant de nou un esforç col·laboratiu d’investigadors del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus.

Recentment s’ha començat a desenvolupar un nou tipus de fàrmac anomenat TCB (anticossos biespecífics de cèl·lules T). Aquests anticossos poden ser molt selectius i anar directes a unir-se a una proteïna concreta, en aquest cas, a la p95HER2, present exclusivament en cèl·lules tumorals i no en teixits sans. A més, són biespecífics perquè tenen una estructura bipartida, fet que significa que tenen dos llocs d’unió –com 2 braços–, de manera que poden, alhora, unir-se a les cèl·lules del sistema immunitari i a la cèl·lula tumoral per portar literalment de la mà els limfòcits fins a la cèl·lula tumoral i no a una altra, fet que mitjança la destrucció d’aquesta última.

Aquest nou fàrmac funciona com un imant que fa que el sistema immunitari de la mateixa pacient sigui atret per les cèl·lules tumorals, s’hi dirigeixi directament i les ataqui, sense que aquesta resposta afecti la resta de cèl·lules sanes. “Es crea d’aquesta manera una espècie de pont molt específic entre el limfòcit de la pacient i la seva cèl·lula tumoral que ens permet una resposta molt dirigida i controlada per a tumors de mama HER2+. Hem aconseguit portar un tractament d’immunoteràpia «a domicili». Al sistema immunitari li faltava l’adreça exacta del tumor, i ara sap que ha de portar el limfòcit fins a les cèl·lules que expressen la proteïna p95HER2”, explica el Dr. Joaquín Arribas.

 

Teràpies doblement dirigides i amb utilitat per a càncer de mama HER2+ avançat

Les teràpies immunològiques estan demostrant cada vegada més eficàcia en el tractament de tumors metastàtics. En general, els càncers avançats i metastàtics desenvolupen resistència a diferents línies de teràpies, fet que porta el tumor a no respondre als tractaments existents i a propagar-se, de manera que les pacients es queden sense opcions terapèutiques. El sistema immunitari és particularment adequat per lluitar contra la malaltia disseminada, sempre que estigui adequadament equipat per reconèixer les cèl·lules malignes. “El problema del tractament amb immunoteràpia és que els limfòcits, a més de dirigir-se a les cèl·lules tumorals, també ataquen teixits sans. El valor de la nostra troballa amb l’anticòs biespecífic p95HER2-TCB és que evitem aquest efecte secundari; hem aconseguit que els limfòcits vagin directes a les cèl·lules tumorals en què p95HER2 és present”, explica Irene Rius, primera signant de l’estudi i investigadora del Grup de Factors de Creixement del VHIO, que dirigeix ​​el Dr. Joaquín Arribas.

La veritat és que les pacients amb tumors de mama HER2+ que es poden beneficiar d’aquest tipus de teràpia són aproximadament un 10%. Només els que expressen la proteïna p95HER2 es poden beneficiar d’aquest fàrmac, i això suposa un 40% dels tumors HER2+, que al seu torn suposen entre el 20 i el 25% de tots els càncers de mama. “Encara que aparentment i d’inici no hi hagi gaires pacients que se’n puguin beneficiar, la veritat és que les que ho facin podrien obtenir un enorme benefici, i aquesta és, precisament, la filosofia de les teràpies més personalitzades, anar a oferir teràpies molt específiques a col·lectius de pacients que no es beneficien d’altres tractaments. I és que, encara que el 70% de les pacients amb càncer de mama HER2+ s’estan curant, hi ha un 30% que no ho fan i que ara podran tenir una opció”, ens explica el Dr. Arribas, sobretot si tenim en compte que té especial utilitat per a pacients que han desenvolupat una metàstasi i que fins a la data no comptaven amb opcions terapèutiques efectives.

 

Final de l’etapa preclínica

No obstant això, abans d’arribar a aquest resultat final ha estat necessari un camí de deu anys. Tot va començar amb el descobriment de la proteïna p95HER2, que al principi es va utilitzar com a marcador per identificar un subtipus de pacients amb càncer de mama HER2 que no responien als tractaments convencionals. “Es tracta d’una proteïna que es troba a la superfície de les cèl·lules tumorals, i que no la trobem en cap tipus de cèl·lula sana. Això ens va obrir la porta per començar a desenvolupar un tractament que la farà servir com a diana específica”, continua el Dr. Arribas.

Un cop identificada aquesta diana, s’ha desenvolupat un nou fàrmac que en essència funciona com un imant. Per això han estat necessaris ratolins humanitzats, un model animal experimental que va un pas més lluny que els ratolins avatar, ja que a més del tumor d’una pacient se’ls ha de trasplantar el sistema immunitari de la mateixa pacient.

 “La generositat de les pacients sempre és una constant en tots els estudis, i el seu paper és crucial. Aquí ha tingut un doble valor, perquè no només ens han facilitat mostres dels seus tumors, sinó que també han donat la seva sang per poder desenvolupar aquests experiments. Si no haguéssim humanitzat els ratolins amb sang de la mateixa pacient, no podríem haver dut a terme aquest projecte”, comenta el Dr. Arribas.

Ara que ha acabat la fase preclínica, caldrà dur a terme un procés per adaptar el fàrmac i que aquest pugui ser utilitzat en humans, tot i que segons el Dr. Arribas això no hauria de demorar-se en excés. “Una vegada sigui biodisponible i es pugui administrar caldria començar la seva producció i iniciar assajos clínics amb pacients. A més, el mateix mecanisme podria usar-se, per exemple, per fer aquest lliurament «a domicili» de quimioteràpies existents que no es fan servir per la seva elevada toxicitat, però que amb aquest mecanisme anirien dirigides només a la cèl·lula tumoral. Es tracta d’un nou camí a recórrer, però que promet grans resultats”, conclou el Dr. Arribas.

El treball ha estat finançat a través de subvencions rebudes de la Breast Cancer Research Foundation (BCRF) i de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) amb l’ajud de Ausonia, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), la Fundació Fero, l’Institut de Salut Carlos III i el Programa Integral d’Immunoteràpia del Càncer (Caimi) amb el suport de la Fundació BBVA.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.