Primer centre de Catalunya que utilitza el robot Da Vinci d’última generació en càncer de pulmó

El robot Da Vinci d’última generació permet l’extracció de tot un lòbul pulmonar a partir de petites incisions, fet que minimitza el dolor postoperatori i afavoreix una ràpida recuperació. Ja s’han tractat més de 20 pacients amb aquesta tècnica, que requereix la participació de cirurgians toràcics altament especialitzats. Vall d’Hebron també ha incorporat el robot Da Vinci d’última generació en altres cirurgies toràciques, com la resecció de metàstasi pulmonars i cirurgies de la glàndula tímica.

07/10/2018

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron és el primer centre de Catalunya que empra el robot Da Vinci d’última generació (Da Vinci Xi) en el tractament del càncer de pulmó. Aquesta tècnica altament especialitzada permet realitzar incisions mínimes i reduir el dolor postoperatori.

El càncer de pulmó és la neoplàsia més freqüent en homes i la segona més freqüent en dones. Cada any es detecten a l’Estat més de 28.000 nous casos. La cirurgia tradicional per a aquesta patologia implica que el cirurgià realitzi incisions de 15-20 cm i l’obertura de les costelles per arribar al pulmó. Es tracta, per tant, d’una cirurgia molt invasiva que pot causar un elevat dolor postoperatori i una lenta recuperació. El 2011, Vall d’Hebron va incorporar la tècnica de videotoracoscòpia per al tractament quirúrgic de les reseccions pulmonars que permet operar amb petites incisions a partir de les quals s’introdueixen fins a quatre instruments quirúrgics.

Ara, Vall d’Hebron dona un nou pas per a millorar la precisió en aquest tipus de cirurgia i la qualitat de vida del pacient després de la intervenció. Des del passat mes de febrer, l’Hospital empra el robot Da Vinci d’última generació per a la cirurgia de càncer de pulmó, del qual ja s’han beneficiat més de 20 pacients. Com explica el Dr. Alberto Jáuregui, del Servei de Cirurgia Toràcica de Vall d’Hebron, gràcies a aquest robot Da Vinci “podem realitzar incisions de només 8 mm i extirpar a partir d’elles el lòbul o la part del lòbul que estigui afectada de càncer”. D’aquesta forma, afegeix aquest expert, “es redueix el dolor postoperatori i l’estada hospitalària i s’afavoreix la recuperació, ja que no cal realitzar una ferida de 15-20 centímetres ni s’han separat les costelles del pacient”. Amb la cirurgia tradicional, el postoperatori es pot prolongar de 7 a 10 dies, que es redueixen a 3 dies amb aquesta intervenció altament especialitzada. Així mateix, remarca el Dr. Jáuregui, “aquest robot Da Vinci d’última generació incorpora material quirúrgic específic per a la cirurgia de càncer de pulmó, un factor que és una novetat molt rellevant. I els pacients requereixen menys consum de calmants després de la cirurgia gràcies a les incisions menors d’un centímetre”.

El robot Da Vinci d’última generació està format per tres elements principals. Una consola quirúrgica, on està situat el cirurgià, que controla des d’aquí els instruments quirúrgics mitjançant dos manipuladors i pedals. La visió des de la consola permet al cirurgià veure el camp operatori en tres dimensions. Gràcies a aquesta visió, el cirurgià pot moure l’instrumental dintre del pacient amb molta més precisió. El robot també inclou el carro del pacient, que té quatre braços mòbils que intervenen directament sobre aquest i que tradueixen els moviments de la mà del cirurgià. I la torre de visió, que permet visualitzar la cirurgia mitjançant càmeres que ofereixen una imatge en alta definició. A més, els braços i la càmera que s’introdueixen en el pacient són de només 8 mil·límetres de diàmetre. Aquest nou robot també incorpora un sistema d’imatge fluorescent anomenat “Firefly” que permet una localització molt precisa dels nòduls pulmonars.

Per a utilitzar aquest robot d’última generació és necessari realitzar una formació específica. El Dr. Alberto Jáuregui i la Dra. Laura Romero són els dos professionals del Servei de Cirurgia Toràcica que han completat la formació en centres internacionals. S’estima que es poden beneficiar d’aquesta nova tècnica entre el 30% i el 50% dels pacients de càncer de pulmó potencialment operables tractats a Vall d’Hebron.

 

Robot Da Vinci d’última generació en altres cirurgies toràciques

El robot Da Vinci d’última generació també s’està emprant en altres cirurgies toràciques, a part del càncer de pulmó. És el cas de la cirurgia de metàstasi pulmonar i la cirurgia de la glàndula tímica per a tumors en aquesta localització o en el tractament de malalties com la Miastènia Gravis. Com remarca la Dra. Romero, gràcies a aquesta tècnica “també es redueix el dolor postoperatori i s’accelera la recuperació d’aquests pacients, fet que els permet tornar més aviat a les seves activitats habituals”.

El Servei de Cirurgia Toràcica de Vall d’Hebron ofereix una atenció integral dels pacients que pateixen una malaltia quirúrgica del tòrax. És un servei de referència en càncer de pulmó i en trasplantament pulmonar adult i infantil. I el 1990 va ser el primer servei a realitzar un trasplantament de pulmó a l’Estat.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.