Nova tècnica quirúrgica mínimament invasiva amb imants a Vall d'Hebron

El Servei de Cirurgia Pediàtrica és el primer de l’Estat que utilitza imants per a realitzar intervencions quirúrgiques en edat pediàtrica. Aquesta tècnica mínimament invasiva és molt útil per moure i separar vísceres i permet reduir el nombre d’incisions que cal realitzar. En algunes intervencions, les incisions es realitzen a través del melic, de manera que queden totalment ocultes. Així mateix, operar amb imants redueix el dolor postoperatori.

09/11/2018

El Servei de Cirurgia Pediàtrica de Vall d'Hebron utilitza imants per realitzar intervencions quirúrgiques a pacients pediàtrics. Es tracta d’una nova tècnica que permet el moviment de les vísceres de manera mínimament invasiva i menys agressiva que les habituals, i que es pot utilitzar en un gran nombre de cirurgies sense deixar cicatrius visibles. Les aplicacions en el camp de la cirurgia pediàtrica són múltiples, ja que la tracció de les vísceres és una maniobra habitual en qualsevol tipus de cirurgia. Fins ara s’han realitzat amb aquesta tècnica intervencions digestives, toràciques, urològiques i oncològiques, com la colecistectomia o extracció de la vesícula biliar, sempre amb èxit i sense complicacions quirúrgiques. 

 

cnica mínimament invasiva

La nova tècnica consisteix en la introducció dins del cos d’uns petits imants amb pinces que permeten agafar i moure les vísceres amb l’ajuda d'un imant exterior fixat a la taula d'operacions, que es pot moure en qualsevol direcció. La introducció de l’instrumental es fa a través d’un port quirúrgic de 10 mm o mitjançant una única incisió de 10 mm a través del melic que queda amagada en aquest. Amb aquest mètode de treball es redueix el nombre d’incisions i d’instrumental quirúrgic. Els cirurgians aconsegueixen una millor exposició dels teixits sobre els quals intervenen, de manera que no necessiten introduir més instrumental per manipular-los. El Dr. Carles Giné, cap de Secció de Cirurgia Digestiva i Toràcica Pediàtriques de Vall d'Hebron, reconeix que “quan s’exposen millor els teixits, com permeten fer els imants, l’execució quirúrgica és més precisa i, per tant, més segura per al pacient”. Per exemple, amb la cirurgia amb imants es pot extreure la vesícula biliar a través del melic sense necessitat de més incisions.

El gran avantatge de la cirurgia amb imants és que permet moure i separar les vísceres d’una forma més senzilla i menys invasiva. En la cirurgia tradicional, sense imants, cal introduir més instrumental. El fet que es pugui reduir el nombre d’incisions i introduir menys instruments convencionals redueix el dolor postoperatori. Per a l’equip quirúrgic també representa una ajuda, ja que l’imant no necessita una segona o tercera persona per governar-lo, es millora l’ergonomia (ja que l’imant es pot desplaçar en qualsevol direcció des de fora) i l’espai quirúrgic està més lliure d’instruments. Actualment, l’equip de Vall d'Hebron treballa per a reduir encara més les dimensions dels imants (ara són de 10 mm de diàmetre) i en l’adaptació d’altres instruments, amb l’objectiu d’aconseguir cirurgies menys agressives i obtenir un millor resultat estètic per al pacient.

El Dr. Carles Giné explica que la cirurgia amb imants és una “tècnica naixent a l’Estat, i estem disposats a desenvolupar-la al màxim. Les possibilitats que s’obren amb aquesta tecnologia són immenses”. En aquest sentit assegura que “estic convençut que en uns anys la introducció d'imants dins el cos serà una pràctica quirúrgica habitual en tots els hospitals de l’Estat”. Aquesta tecnologia va arribar de la mà del seu creador, el Dr. Guillermo Dominguez, de la Fundació Argentina de Buenos Aires, que el novembre de 2016 va realitzar cirurgies d’aquest tipus amb els membres de l’equip de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.