Ens sumem al Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics

Un any més ens sumem a la jornada per conscienciar sobre l’ús racional dels antibiòtics. A Vall d’Hebron duem a terme diferents iniciatives i projectes per utilitzar de forma correcta aquests medicaments.

15/11/2018

El creixent mal ús dels antibiòtics està provocant un augment de la resistència a aquests medicaments i, per tant, que cada vegada siguin menys eficaços. Per aquest motiu, cada 18 de novembre se celebra el Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics, impulsat pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). I, com cada any, ens sumem a aquesta jornada per col·laborar en la conscienciació sobre la necessitat d’utilitzar correctament aquests medicaments.

 

Iniciatives de Vall d’Hebron per optimitzar l’ús dels antibiòtics

A l’Hospital Infantil Vall d’Hebron es va posar en marxa fa uns anys el Programa institucional d’optimització de l’ús dels antimicrobians en la població pediàtrica (PROA-NEN). Inicialment, es va constituir un grup de treball coordinat per la unitat d’Infeccioses Pediàtriques i els serveis de Farmàcia i Microbiologia amb la participació de pediatres de les unitats clíniques on s’utilitzen més freqüentment antimicrobians d’ampli espectre a pediatria (unitats de Crítics, Oncohematologia, Cirurgia i Nounats). A més, el grup manté una relació estreta amb el grup de Control de la Infecció de l’Hospital. L’any passat, amb l’objectiu d’ampliar el grup de treball, es van incorporar d’altres unitats de l’Hospital, com Urgències i Infermeria. Finalment, es va fer un pas molt important per donar transversalitat al projecte amb la incorporació de l’atenció pediàtrica de l’àrea d’Atenció Primària d’influència del nostre centre, el SAP Muntanya.

Per la seva banda, el Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, treballant estretament amb altres serveis de l’Hospital com Microbiologia, Farmàcia, Anestèsia i Medicina Intensiva, porta a la pràctica assistencial rutinària un programa estructurat d’optimització en l’ús adequat dels antimicrobians, tant en el vessant terapèutic com profilàctic, per al pacient adult. Els elements claus del programa són l’assessorament directe dels especialistes del servei als pacients complexos o amb infeccions produïdes per patògens multiresistents, l’elaboració de guies de pràctica clínica i la vigilància continuada de la utilització de determinats antimicrobians.

Als darrers anys, el Servei de Microbiologia està fent un esforç permanent per implementar noves tecnologies que permetin informar sobre els resultats de les proves d’infeccions més ràpidament per contribuir a  l’optimització dels tractaments antibiòtics. A més participa en reunions multidisciplinàries, tant en el vessant del PROA-NEN com en el pacient adult, per apropar la seva activitat al pacient i aportar informació més precisa i precoç de les taxes de resistència als antibiòtics. Tot això amb l’objectiu de conèixer exactament quina és la situació epidemiològica real al nostre entorn, no només als diferents serveis de l‘Hospital sinó a la ciutat de Barcelona, donat que totes les mostres de la ciutat es treballen de manera centralitzada als Laboratoris Clínics Vall d’Hebron.

Amb aquestes estratègies, i sota el paraigua de la Comissió d’Infeccions del centre, la nostra institució manté uns indicadors de consum d’antimicrobians i de freqüència de patògens resistents entre els millors estàndards del nostre entorn.

També oferim formació a professionals per promoure el bon ús d’aquests medicaments. I proporcionem consells a pacients per explicar com fer servir aquests fàrmacs.  En aquest sentit, tenim en marxa la implementació l’any vinent d’un projecte de gamificació (aprenentatge a través del joc) de cara a promoure l’ús adequat dels antimicrobians.

I l’hospital està adherit al Pla nacional contra la resistència als antibiòtics, un pla estratègic per reduir el risc de disseminació de la resistència als antibiòtics, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

 

Què saps sobre els antibiòtics?

Vols posar a prova els teus coneixements sobre els antibiòtics? Clica en aquest enllaç i contesta les preguntes.

I recorda:

  • Els antibiòtics són per tractar infeccions bacterianes. No tenen eficàcia contra els virus com la grip o el refredat.
  • Els bacteris es tornen resistents als antibiòtics si aquests no s’utilitzen correctament.
  • Fer un mal ús dels antibiòtics provoca estades hospitalàries més prolongades i augmenta la mortalitat.
Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.