Vall d’Hebron presenta el nou concepte i imatge de l’Hospital Infantil i de l’Hospital de la Dona

Vall d’Hebron reformula l’antic Hospital Maternoinfantil amb la creació de dues entitats separades: l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona

01/02/2019

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha presentat avui el nou concepte i ambientació socioeducativa i senyalització integrades de l’Hospital Infantil i de l’Hospital de la Dona. Per tant, l’organització de l’antic Hospital Maternoinfantil ara es desdobla en l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona.

Amb aquest canvi volem emfatitzar les singularitats de les patologies infantils i les singularitats de les patologies de la dona. Fins ara, el concepte “materno” lligava les dones a la maternitat, fet que no reflectia la realitat vital ni de la salut de les dones d’avui dia. D’aquesta manera, Vall d’Hebron vol reflectir el que ja és una realitat en l’àmbit assistencial. “Aquest és un canvi que s’ha dut a terme amb la implicació dels professionals i que va molt més enllà dels nous noms. Som un centre de referència en moltes patologies infantils, d’una banda, i de la dona, de l’altra”, explica el Dr. Vicenç Martínez, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

En aquest sentit, cal destacar que, durant l’any 2018, l’àrea infantil va registrar una activitat de més de 145.000 visites (entre persones ateses, ingressades o que van rebre cirurgia) i l’àrea de la dona va registrar una activitat de més de 79.000 visites (entre persones ateses o ingressades o que van rebre cirurgia). A més, Vall d’Hebron compta amb 13 acreditacions CSUR (centres, serveis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut) en l’àrea infantil (en patologies com trasplantament renal infantil, trasplantament hepàtic infantil, trasplantament cardíac infantil, neuroblastomes o sarcomes de la infància) i amb 15 acreditacions CSUR infantil/adult (cremats crítics, tumors orbitaris, trasplantament pulmonar, esclerosi múltiple o malalties metabòliques complexes). A més, la Unitat de Patologia Mamària és un dels centres amb el nombre més alt de pacients tractats per càncer de mama. Té una tasca assistencial i investigadora i ofereix una atenció integral. Per tant, Vall d’Hebron és líder en l’assistència i la recerca de nombrosoes patologies infantils i de la dona. 

Ambientació socioeducativa i senyalització integrades per millorar l’experiència del pacient

En el marc d’aquest canvi de filosofia, també es modificarà l’ambientació i la senyalització de l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona. Els professionals de Vall d'Hebron han treballat amb l’empresa Chispum

Studio per a desenvolupar una ambientació socioeducativa i una senyalització integrades. D’aquesta manera, es va crear un grup motor de professionals i es van realitzar enquestes a pacients i acompanyants durant tot el procés per entendre les seves necessitats pel que fa a ambientació, senyalització i millora dels fluxos.

Així, s’ha optat per una ambientació que representa les diferents cultures i països amb voluntat educativa. D’aquesta manera, cada planta dels hospitals estarà decorada amb motius relacionats amb el tema “cultures i països”. Per exemple, la planta -2 dels hospitals estarà dedicada a la cultura europea (amb motius decoratius de l’skyline de Barcelona, la Torre Eiffel, altres elements de ciutats...); la planta -1 comptarà amb motius de la cultura africana (Tanzània, zebres, la ruta del Dr. Livingstone...); la planta 0 tindrà elements de la cultura mediterrània (blau, aigua, pins, pobles blancs...). I així fins a arribar a la planta 10, que estarà dedicada a l’espai exterior (satèl·lits, constel·lacions, meteorits...). “No es tracta només de comptar amb una ambientació més bonica i atractiva per als nens i els adults —explica Rosa Romà, directora de Comunicació, Màrqueting i RSC de Vall d’Hebron —, sinó també de comunicar cultura i afavorir que tothom pugui aprendre. Per això diem que la nova ambientació és socioeducativa. Volem millorar l’experiència del pacient. Sempre amb respecte a les cultures locals i generant una connexió afectiva amb els pacients i despertant el seu interès intel·lectual, siguin nens o adults”.

Cal destacar que aquest projecte d’ambientació està obert a la cocreació. És a dir, l’empresa Chispum Studio, encarregada de la nova imatge dels dos hospitals, ha elaborat un manual d’estil que serà la base perquè futurs creadors co-creïn la nova ambientació.

En la mateixa línia de millorar l’experiència del pacient, la nova senyalització estarà integrada amb l'ambientació. Hi inclourà un nou llenguatge visual per als números d’habitació i altres icones indicadores de punts dels hospitals: “Secretaria”, “WC, “Punt d’informació”, etc. “Partint de la idea dels jocs bàsics relacionats amb els punts, les línies i els triangles del Tangram, s’ha creat un llenguatge visual que serveixi per comunicar joc dins dels hospitals”, explica Javier Royo, cofundador i director creatiu de l’empresa Chispum Studio.

A més, es tractarà d’una senyalització a doble alçada. Hi haurà senyals a l’alçada dels adults però també a l’alçada dels nens i adaptada perquè sigui més comprensible per a aquests. Així, el sistema de senyals de l’alçada dels nens estarà il·lustrat amb la temàtica i el color de cada planta. Es tracta, per tant, d'una ambientació i senyalització integrades. “La senyalització és comunicació, i per a nosaltres és molt important comunicar-nos de la millor manera amb tots els pacients, ja siguin adults o nens”, indica la Dra. Rocío Cebrián, subdirectora assistencial de l’Hospital Vall d’Hebron.

En la mateixa línia d'integrar ambientació i senyalització, hi haurà punts d'anclatge visual que ajudaran a pacients i acompanyants a moure's per l'hospital. Per tant, l'ambientació també ajudarà a moure's. Per exemple, quan un senyal indiqui que cal girar a l'esquerra per arribar a una determinada sala de proves, el senyal també anirà acompanyat d'un element decoratiu propi de la cultura de la planta, com la Torre Eiffel. Indicarà, per tant, que quan el pacient trobi la Torre Eiffel, haurà trobat la sala de proves que buscava. D'aquesta manera, llenguatge textual i llenguatge visual s'integren per trencar barreres idiomàtiques i facilitar els fluxos dins dels hospitals.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.