Neix el grup PROA pediàtric català

Més de 25 hospitals s’han adherit al grup PROA pediàtric català, que va constituir-se el passat 30 de gener a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

27/02/2019

Més de 25 hospitals s’han adherit al grup PROA pediàtric català, que va constituir-se el passat 30 de gener a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. El programa PROA-NEN (programa d’optimització d’ús d’antimicrobians a pediatria) funciona de manera institucionalitzada al nostre centre des de 2015 i té com a objectiu millorar la salut dels pacients que presenten una infecció reduint els efectes adversos relacionats amb l’ús d’antibiòtics, com l’aparició de resistències, i garantir al màxim l’eficiència dels tractaments. El coordinen infectòlegs pediàtrics, farmacèutics i microbiòlegs i en formen part representants mèdics de tots els serveis i unitats potencialment prescriptors d’antimicrobians: infermeria, el grup de control de la infecció i atenció primària. L’optimització de l’ús dels antimicrobians es porta a terme a través de diferents accions, com ara l’avaluació d’indicadors clínics, microbiològics i de consum de fàrmacs; auditories als prescriptors, formació i creació de protocols. El programa PROA-NEN va néixer per atendre les característiques específiques dels infants, que presenten una diferent epidemiologia de les malalties infeccioses i taxes de resistències que els adults i a més cal dosificar-los els medicaments per pes. 

Amb la creació del grup PROA pediàtric català  “la pràctica totalitat dels hospitals de la xarxa pública i privada de Catalunya amb pacients pediàtrics aportaran el seu coneixement i coordinaran les accions per aplicar els mateixos indicadors tant clínics com microbiològics i de utilització d’antiinfecciosos”, explica el Dr. Pere Soler, coordinador de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l’Hospital Infantil i cap del Grup de Recerca en Infecció en el pacient pediàtric immunodeprimit del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

La creació del grup PROA pediàtric català permetrà “homogeneïtzar la manera en què es recullen les dades perquè després s’analitzin, fer una protocol·lització conjunta de les malalties i, sobretot, dels indicadors clínics i d’utilització d’antimicrobians”, afegeix la Dra. Aurora Fernàndez, farmacèutica de l’Hospital Infantil i co-coordinadora del PROA-NEN. La Dr. Susana Melendo i la microbiòloga clínica Nieves Larrosa són altres professionals implicades en la iniciativa. 

57 professionals assisteixen a l’acte de constitució

El darrer pas ha estat la creació del grup PROA pediàtric català , constituït en una reunió on van assistir 57 professionals (pediatres, microbiòlegs i farmacèutics) de 25 centres catalans, que posaran en comú les seves dades per fer-ne una adequada anàlisi, formació i recerca. També van estar presents a la reunió el president de la Societat Catalana de Pediatria i representants del programa VINCat (vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya), que a partir d’ara comptarà amb les dades específiques de pediatria. El grup PROA pediàtric català comptarà amb un grup central de treball format per pediatres, farmacèutics i microbiòlegs representants de diferents hospitals catalans que atenen a pacients pediàtrics, que seran els encarregat de fixar el calendari de reunions i definir els grups de treball específics per a cadascuna de les àrees.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.