El 73% del personal del Campus Vall d’Hebron són dones

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, volem destacar que Vall d’Hebron compta amb 5.539 treballadores

07/03/2019

La majoria de la plantilla de Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, 7.517 persones contractades en total per les quatre institucions que el composen  –Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el Centre Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat)– són dones (un 73%). 

De les 5.539 treballadores del Campus, la majoria desenvolupen la seva feina a l’Hospital Vall d’Hebron, on predominen dins el personal sanitari, amb un 79%. El centre compta amb un total de 593 metgesses, sobre un total de 1.081 facultatius / facultives, i 1.788 diplomades sanitàries (entre infermeres, supervisores i adjuntes), del total de 2.094 treballadors/treballadores  diplomats sanitaris totals. També són majoria les 295 tècniques sanitàries de grau superior que treballen a àrees com laboratoris i radiologia, enfront dels seus 90 companys masculins, i 1.174 auxiliars d’infermeria dones, mentre que els homes són 132.

Moltes de les diferents direccions de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron també estan ocupades per dones, amb 9 directores enfront de 2 directors. Vall d’Hebron compta per exemple amb una directora assistencial, la Dr. Ana Ochoa; una directora de comunicació, Rosa Romà; una directora de recursos econòmics, Sònia Cortés; o una directora de processos, la Dra. Soledad Romea. Del total de 73 professionals que conformen l’equip directiu de l’hospital a diferents nivells, 49 són dones.

Dins el personal de gestió i serveis, les dones també són majoria amb un total de 825 professionals del total de 1.446 contractats.  Destaquen sobre tot dins l’apart administratiu i de personal tècnic no sanitari, on només treballen 153 homes, enfront de 569 dones. Les dones també desenvolupen la major part de les feines d’hoteleria, amb 114 empleades, enfront de 30 homes. En canvi, la majoria és masculina pel que fa als zeladors -307 homes, enfront 130 dones- i també el personal de manteniment i obres (131 treballadors, enfront 12 treballadores).

Pel que fa als caps de servei, hi ha 32 homes i 7 dones. Respecte als caps de secció, hi ha 49 homes i 37 dones. En aquest sentit, Vall d’Hebron treballa per la paritat dia a dia i existeix una política activa per tal que les dones actuïn com a portaveus de l’hospital. Professionals com per exemple la Dra. Teresa Pont, coordinadora de trasplantaments, o la Dra. Elena Carreras, cap de servei d’Obstetrícia de l’Hospital Infantil i Hospital de la Dona, han explicat en els darrers mesos a l’opinió pública les novetats de les seves àrees, on Vall d’Hebron és un centre de referència ineludible.

 

Canvi de concepte de l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona

Dins les últimes decisions preses en polítiques de gènere, destaca la de reformular l’antic Hospital Maternoinfantil en dues entitats separades, l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona. D’aquesta manera, es deslliga el concepte “materno” de la salut de les dones, un concepte que no reflectia la seva realitat vital a dia d’avui. 

El talent femení del VHIR

Actualment al VHIR treballen 636 persones, de les quals 451, és a dir, el 71%, són dones. Si mirem entre el personal d'estructura i personal investigador i de suport a la recerca, veiem que el percentatge és molt similar. A estructura, el 75% del personal és femení, 109 dones i 36 homes. Entre el personal dedicat a la investigació i a donar suport a la recerca ens trobem amb 346 dones i 145 homes, el que representa una quota femenina del 70%.

No obstant això, si anem escalant a posicions de major responsabilitat, és a dir, investigadores principals, cap de grup de recerca o cap d'àrea, el percentatge de dones comença a disminuir. De les 346 dones investigadores, 105 són IPs el que vol dir que lideren projectes de recerca. Parlem doncs d'un 42% d'investigadores principals. Pel que respecta a caps de grup de recerca, només 12 són dones, d'un total de 58 grups. I només una dona és coordinadora d'àrea (hi ha 8 àrees de recerca).

Una altra dada significativa és el percentatge de personal femení jove, el que reflecteix la voluntat del VHIR per atraure i potenciar el talent femení tant en l'àmbit de la formació predoctoral i durant tota la carrera investigadora, com en les unitats d'innovació, projectes competitius, etc. De fet, el 73% del personal tenen 40 anys o menys.

L'equitat de gènere sempre ha estat una prioritat pel VHIR i des de l'any 2011 compta amb un Pla d'Igualtat per a garantir les mateixes condicions i oportunitats a dones i homes. Es treballa contínuament per la integració de dones en els comitès de decisió i en llocs de direcció així com per millorar la política de conciliació familiar.

D'altra banda, en els propers mesos es crearà una comissió per a potenciar el paper de la dona en la recerca.

Les dones, també majoria a VHIO i Cemcat

Pel que fa al VHIO, un 74% dels seus 490 treballadors són dones (tenint en compte que alguns són adscrits a l’hospital): en ell, científics i metges treballen de la mà per associar la ciència bàsica amb la investigació clínica. Respecte al Cemcat, dels 73 treballadors un 66% són dones, tot i que cal tenir en compte que alguns són contractats pel VHIR i per l’Hospital. L’objectiu central del Cemcat és donar assistència sanitària a les persones amb malalties neuroimmunològiques, especialment esclerosi múltiple, per millorar el seu estat de salut i aconseguir el màxim nivell de qualitat de vida. 

 

Infografia del Dia de Dona i les treballadores a Vall d'Hebron

Share it:

Attachments

Document

tots_infographic.pdf

Download
Document

hospital_infographic.pdf

Download
Document

vhir_infographic.pdf

Download

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.