Instal·lem l’accelerador de radioteràpia més innovador per millorar la precisió i la seguretat en els tractaments

Vall d’Hebron comença a fer tractaments de radioteràpia amb el primer accelerador Halcyon instal·lat a l’Estat. Es tracta de la tecnologia més avançada en el seu camp i permetrà realitzar tractaments d’alta precisió de forma molt ràpida i segura. Aquest és el primer equipament del qual es comencen a beneficiar els pacients gràcies a la donació de la Fundació Amancio Ortega a la sanitat pública catalana. Vall d’Hebron rebrà dos acceleradors més com a conseqüència d’aquesta donació. Aquesta donació és fruit del conveni signat per la Generalitat i la Fundació Amancio Ortega per renovar equips oncològics, l’import de la qual és de 47 milions d’euros.

11/03/2019

Els pacients de Vall d’Hebron han començat a beneficiar-se del primer equipament fruit de la donació realitzada per la Fundació Amancio Ortega a Catalunya. Es tracta d’un accelerador de radioteràpia Halcyon destinat al tractament de pacients oncològics. És un model molt innovador que permetrà realitzar tractament de radioteràpia volumètrica de forma molt ràpida i millorant la precisió i la seguretat. És el primer accelerador d’aquest tipus que s’instal·la a l’Estat. L’any 2017, la Fundació Amancio Ortega va signar un acord amb la Generalitat per donar 47 milions d’euros per a la compra d’equipament de radioteràpia i de tecnologia per al cribratge i el diagnòstic del càncer de mama.

La radioteràpia volumètrica consisteix en la utilització de feixos de radiació d’alta energia per al tractament dels pacients amb càncer. L’objectiu és destruir el tumor sense danyar el teixit sa. A vegades, la radioteràpia s’utilitza per eliminar completament el tumor. En altres ocasions s’empra per reduir la mida del tumor per facilitar l’extirpació quirúrgica o tractar de forma preventiva les zones de risc. També s’utilitza en els tractaments pal·liatius per controlar el dolor i millorar la qualitat de vida.

Vall d’Hebron compta amb quatre acceleradors lineals, un d’ells instal·lat el 2015. L’Halcyon substitueix l’accelerador més antic. I dos més es renovaran aquest any gràcies a l’acord amb la Fundació Amancio Ortega. El Dr. Vicenç Martínez, gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, assenyala “que l’Halcyon és un accelerador de radioteràpia d’última generació, el més modern en el seu camp. Volem agrair a la Fundació Amancio Ortega aquestes donacions, que ens permetran millorar el tractament amb radioteràpia dels pacients amb càncer”. 

En aquest sentit, com afegeix la Dra. Mercè Beltran, cap del Servei de Física i Protecció Radiològica, el nou accelerador Halcyon té unes característiques dosimètriques, és a dir, de distribució de les dosis de radiació, idònies per dur a terme tractaments de radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) i arcoteràpia volumètrica d’intensitat modulada (VMAT). “D’aquesta manera, podrem administrar altes dosis de radiació als tumors aplicant nivells baixos de dosis als teixits sans, fet que redueix els efectes secundaris del tractament. L’accelerador porta incorporat un sistema d’imatge d’alta qualitat que permet comprovar que aquestes tècniques tan complexes s’administren amb gran precisió i seguretat”, assenyala la Dra. Mercè Beltran. 

Una gran novetat respecte a altres models és que aquest accelerador inclou un sistema de control d’imatge obligatori. Per tant, l’aparell adquireix cada dia una imatge del pacient col·locat en la taula de tractament abans d’administrar la dosi de radiació. “Halcyon, en pocs segons, compara la imatge del tractament planificat amb la imatge real del dia i aplica automàticament els desplaçaments necessaris perquè el pacient rebi el tractament en el lloc calculat”, assenyala la Dra. Mercè Beltran. I també es millora la identificació del pacient. Cada vegada que un pacient inicia tractament, prèviament apareix la seva fotografia en la pantalla de l’accelerador. El pacient ha de validar la fotografia, fet que garanteix que el tractament programat per l’accelerador és el seu.

A més, aquest accelerador és més ràpid que els models anteriors i facilita el flux de treball dels professionals. “Podrem tractar uns 400 pacients l'any. Aquest equip el dedicarem a tractar tumors de la zona pèlvica, com els tumors de pròstata i els ginecològics. També tractarem pacients amb càncer de pulmó”, comenta el Dr. Jordi Giralt, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica. 
Més enllà de la seguretat, la precisió i la capacitat per tractar més pacients, aquest nou accelerador també millorarà el confort. “La humanització del tractament és un aspecte molt important per al pacient i s’ha prioritzat en l’Halcyon. El tractament és més curt i menys sorollós. S’ha millorat la comunicació visual i auditiva amb els professionals mentre el pacient rep tractament. I s’ha creat un ambient més amigable instal·lant unes lluminàries que reprodueixen la llum del dia. Aquests detalls són importants per donar confort als pacients, especialment quan tractem nens”, afegeix el Dr. Jordi Giralt.


Servei d’Oncologia Radioteràpica de Vall d’Hebron

La radioteràpia és una especialitat que requereix alta tecnologia i un equip de persones multidisciplinari. Els principals professionals que intervenen en el tractament són els oncòlegs radioteràpics, que són els metges responsables del tractament; els físics, que programen els aparells perquè administrin la dosi planificada, així com els tècnics de radioteràpia, que són les persones que, cada dia, tracten els pacients. A l’Hospital Vall d‘Hebron es tracten uns 2.000 pacients cada any, i en més del 75% d’ells s’utilitzen tècniques complexes. És el centre de referència en radioteràpia oncològica pediàtrica a Catalunya. Per això, a Vall d’Hebron es tracten el 80% dels pacients pediàtrics catalans i molts dels casos complexos de tot l’Estat. Els professionals del servei també participen en projectes de recerca per millorar la supervivència. Amb la incorporació dels tres nous acceleradors, el servei disposarà de la tecnologia necessària per a fer tractaments d’última generació en oncologia radioteràpica.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.