Celebrem el Dia Mundial del Ronyó amb una jornada per a professionals i pacients

Vall d’Hebron contribueix a l’organització d’activitats que promocionen la salut renal amb una jornada per donar veu als pacients, famílies afectades i grups de suport

14/03/2019

Les malalties renals són l’onzena causa de mortalitat mundial, amb un total de 850 milions de persones que les pateixen, i provoquen de 2,3 a 7,1 milions de morts prematures per falta d’accés a diàlisis, hemodiàlisis i trasplantament, segons recorden la Societat Internacional de Nefrologia (ISN) i la International Federation of Kidney Foundation (IFKF) amb motiu del Dia Mundial del Ronyó. Per contribuir a la divulgació d'activitats que promocionin la salut renal, Vall d’Hebron ha organitzat una jornada a l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona per donar veu als pacients,  famílies afectades i grups de suport, i explicar com treballen els professionals de l’hospital per millorar la qualitat de vida dels nens que pateixen malalties renals. Enguany el Dia Mundial del Ronyó té com a lema “Salut per a tothom a tot arreu”, ja que la pobresa influeix en aquestes malalties. Només un 20% dels nens amb malaltia renal que amenaça la seva vida rebran un tractament adequat i aproximadament 130.000 infants moriran per aquest motiu, segons estima la Societat Internacional de Nefrologia Pediàtrica (IPNA).

La Jornada amb motiu del Dia Mundial del Ronyó, que enguany celebra la seva segona edició, comptarà amb una taula rodona amb les associacions implicades. Teresa Eixarch, cap d'infermeria de la Unitat de Nefrologia Pediàtrica, destaca l'important paper de la infermeria en la millora de la qualitat de vida dels nens i nenes amb malaltia renal: "Una infermeria especialitzada és clau ja que proporciona unes cures d´excel·lència en les noves tècniques de diàlisi, en les cures del pre i post trasplantament i en l'acompanyament al pacient de l'entorn pediàtric al món adult".

Vall d’Hebron ofereix una atenció continuada a aquests malalts crònics des de la infantesa –tot apostant per la prevenció amb el diagnòstic precoç i prenatal– fins a l’edat adulta. “Hem aconseguit estar a l’avantguarda en els tractaments i ara també posem l’èmfasi en el suport psicològic i en desenvolupar el potencial d’aquests nens treballant de forma conjunta amb els pacients, les famílies i els grups de suport, per tal que la malaltia tingui el menor impacte possible en la seva transició a l’edat adulta”, exposa la Dra. Gema Ariceta, Cap del Servei de Nefrologia Pediàtrica. En el decurs de la jornada,  la Dra. Ariceta analitzarà les diferències en l’atenció al nen amb malaltia renal als diferents països d’Europa i explicarà com Catalunya i el conjunt de l’Estat es troba al nivell dels més avançats en accessibilitat al tractament renal.i eficàcia.

A més dels pacients pediàtrics ingressats i al programa de diàlisis crònica, l’hospital va atendre el 2018 un total de 3.659 visites pediàtriques de pacients amb afectació renal, de les quals uns 500 casos van ser noves visites. En els últims anys s’ha fet un esforç molt gran d’ambulatorització, amb deu nens atesos a la setmana a l’hospital de dia on se sotmeten als seus tractaments sense necessitat d’ingrés, segons explica la Dra. Gema Ariceta. Així es procura que la malaltia renal afecti menys a la seva quotidianitat.

Les malalties minoritàries relatives al ronyó també han tingut una presència destacada a la jornada d’avui: han protagonitzat la inauguració, amb una conferència des del punt de vista de la farmàcia hospitalària a càrrec de la Dra. Maria Queralt Gorgas, cap del servei de farmàcia, i també la cloenda, amb una actualització en la seva atenció que impartirà el Dr. Guillem Pintos, director clínic de malalties minoritàries. En aquest sentit, Vall d’Hebron és l’únic centre de l’Estat que forma part d’ERKNET (sigles en anglès de la Xarxa Europea de Referència per a Malalties Rares del Ronyó), un consorci que engloba 38 centres experts en nefrologia pediàtrica i d’adult en 12 països europeus, que atenen l’any 40.000 pacients amb trastorns rars als ronyons.

Líder en trasplantaments de ronyó

El trasplantament de ronyó continua sent el més habitual, amb un total de 773 realitzats a Catalunya el 2018, segons dades de  l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). A Vall d’Hebron, el primer trasplantament que va realitzar-se va ser renal, el 13 de gener de 1976, mentre que el primer trasplantament a menors de 18 anys va iniciar-se a Catalunya l’any 1981 amb un trasplantament de ronyó. En total, Vall d’ Hebron ha realitzat 401 trasplantaments renals en pacients menors de 18 anys, amb una supervivència del trasplantament a l'any del 93.3% i al cap de 5 anys del 97.5%. Només l’any passat, Vall d’Hebron va realitzar 134  trasplantaments de ronyó en adults i 14 trasplantaments de ronyó en nens.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.