El Dr. Israel Molina i la Dra. Elena Sulleiro participen en una jornada d’innovació sobre arbovirosis transmeses per mosquits

Professionals i experts del sector han participat en una jornada d’innovació organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) sobre arbovirosis transmeses per mosquits (com el dengue, el Zika i el chikungunya), de les quals es van detectar 700 casos a Catalunya entre el 2015 i el 2018.

26/03/2019

 L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) aposta per potenciar la col·laboració entre la recerca i la salut pública per obtenir instruments vàlids que millorin la detecció ràpida de casos autòctons de malalties com el dengue, el Zika o el chikunguya (les arbovirosis), que es transmeten per picades de mosquit. I innovar en la creació d’eines de detecció d’aquestes infeccions tant en el camp de les emergències de salut pública com en l’àmbit assistencial per evitar-ne la seva extensió. En aquest sentit, el secretari de salut pública, Joan Guix, ha destacat que es tracta d’un “cas exitós de col·laboració entre la recerca i la salut pública, integrant el concepte ampli de la salut humana, la salut dels animals i la salut ambiental”.

En el marc de la Jornada sobre la innovació en el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya: sinèrgia entre la salut pública i la recerca, Joan Guix també ha subratllat la importància de “tenir eines per a ser capaços de preveure o detectar molt aviat la possibilitat que apareguin o puguin aparèixer possibles infeccions a qualsevol punt del país”. En la mateixa línia s’ha expressat la sub-directora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Mireia Jané, sobre les eines de control de què disposa l’Agència de Salut Pública de Catalunya, les quals ha qualificat de “pas endavant que ens prepara per qualsevol extensió de les infeccions transmeses per vectors”.

 

Les arbovirosis

Les arbovirosis són infeccions transmeses per vectors (artròpodes), que afecten cada any milions de persones a tot el món i que han passat a formar part de les agendes prioritàries de salut pública en pocs anys. Una d’aquestes arbovirosis, el dengue, és una de les deu amenaces de salut pública prioritàries que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per als propers anys. 

A Catalunya, com a tota la regió mediterrània, es donen les condicions necessàries per a l’emergència de les arbovirosis i l’aparició de casos autòctons. D’una banda, la presència del vector competent (mosquit tigre) i de l’altra, la importació de casos pels viatgers i persones que venen de les zones endèmiques, que constitueixen una font d’introducció del virus al nostre país. 

Per això, cada any s’hi declara –a través de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya als registres de Malalties de Declaració Obligatòria (MDO) i del Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC)– un nombre molt significatiu de casos importats de països endèmics. Concretament, en el període 2015-2018 s’han confirmat a Catalunya un total de 700 casos d’arbovirosis; 371 de dengue, 183 de Zika i 146 de chikungunya. D’altra banda, i pel que fa al virus del Zika, s’ha fet seguiment a 116 dones gestants, i els seus nadons.

Aquestes són algunes de les dades recollides per la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i que s’han donat a conèixer a la jornada. També s’hi ha parlat de la importància de portar a terme accions de vigilància ambiental per prevenir la presència i proliferació dels mosquits, unes accions imprescindibles per disminuir el risc de transmissió de les arbovirosis i evitar l’aparició de casos autòctons.

D’altra banda, la Dra. Elena Sulleiro, del Servei de Microbiologia, va parlar sobre el diagnòstic i la caracterització de les infeccions per arbovirus.  

 

Plataforma integral per al control d’arbovirosis a Catalunya

Així mateix, un aspecte rellevant que s’ha donat a conèixer a la Jornada és el projecte de recerca PICAT (Plataforma integral per al control d’arbovirosis a Catalunya), que suposa la integració dels principals actors implicats (epidemiòlegs, assistencials, entomòlegs i viròlegs) que intervenen en el diagnòstic i control de les arbovirosis. En el marc del PICAT destaca “la creació de models innovadors de predicció del risc d’aparició d’un brot epidèmic autòcton, creats a partir dels casos notificats a la SGVRESP, complementats amb les captures de mosquits i la col·laboració de la pròpia ciutadania”, tal com ha explicat el Dr. Israel Molina, coordinador de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional del Servei de Malalties Infeccioses de Vall d’Hebron, qui ha indicat també que “són models de predicció pioners a Europa i que poden ser exportats a altres territoris”.  Es tracta d’un nou model d’innovació oberta en salut pública que implica l’ús de noves tecnologies i l’aplicació de metodologies de ciència ciutadana, integrant la participació ciutadana i la recerca. Aquests models suposen un avenç per al control de les arbovirosis en l’àmbit assistencial i de salut pública.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.