Sisena Jornada de Nutrició Clínica de l’Hospital Vall d’Hebron

El dimecres 3 d’abril es va celebrar la sisena Jornada de Nutrició Clínica de l’Hospital Vall d’Hebron 2019, dirigida a facultatius (metges, farmacèutics...) i nutricionistes de nutrició clínica (dietistes, infermeres de nutrició...). Es tracta d’una jornada avalada per la Societat Espanyola de Nutrició Clínica i Metabolisme (SENPE) i acreditada per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

03/04/2019

La Jornada de Nutrició Clínica de l’Hospital Vall d’Hebron ha tornat a aplegar nombrosos professionals de la salut relacionats amb la nutrició dels pacients. Per part de l’Hospital Vall d’Hebron hi han participat la Dra. Rosa Burgos, coordinadora de la Unitat de Suport Nutricional del Servei d’Endocrinologia i Nutrició; el Dr. David Berlana, responsable de l’Àrea de Nutrició del Servei de Farmàcia; la Dra. Susana Redecillas, experta en nutrició pediàtrica de la Unitat de Suport Nutricional Pediàtric, i el Dr. José Luís Sánchez, del Servei de Ginecologia Oncològica. La Dra. Rosa Burgos i el Dr. David Berlana també han estat els coordinadors de la jornada.

Com explica la Dra. Rosa Burgos, “aquesta és una jornada multidisciplinària, dirigida a tots els perfils que es dediquen a la nutrició, i que aborda diferents aspectes del suport nutricional especialitzat, com l’artificial, però també s’ha donat un paper important a la nutrició oral”. Per aquest motiu, una de les taules més destacades de la jornada ha tractat sobre la “Dieta mediterrània”, ja que els mateixos especialistes que estan fent les nutricions parenterals (una nutrició artificial complexa, que es vehiculitza per via endovenosa) també s’interessen per la nutrició oral. La via parenteral es duu a terme quan els pacients estan ingressats. Però, quan no ho estan, poden menjar per via oral.

La dieta mediterrània també s’ha tractat des del punt de vista de la seva sostenibilitat i de com pot ajudar a la prevenció de determinades patologies, com les cardiovasculars. La Dra. Rosa Burgos assenyala que “és la primera vegada que, en aquestes jornades, tractem temes sobre nutrició comunitària, és a dir, la nutrició de la població que no pateix una patologia”.

D’altra banda, la Dra. Rosa Burgos remarca que ”és el sisè any en què celebrem la jornada, i com en els darrers anys hem fet una revisió crítica d’algunes guies científiques o clíniques perquè a vegades pot ser que estiguin molt allunyades de la realitat”. Les guies clíniques són documents de consens elaborats per experts que treballen de forma conjunta per decidir com cal abordar una determinada patologia. La Dra. Rosa Burgos és una de les responsables de la revisió crítica dels criteris de la GLIM (Iniciativa de Lideratge Mundial contra la Malnutrició).

 

La Unitat de Suport Nutricional de Vall d’Hebron

La Unitat de Suport Nutricional és multidisciplinària (ja que està formada per metges, nutricionistes, etc.) i atén pacients ingressats a l’hospital o que vénen a visitar-s’hi. En aquest sentit, la Dra. Rosa Burgos explica “que donem suport a  l’Hospital Infantil i de la Dona; l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, i l’Hospital General. Per tant, des de la nostra àrea, que és la nutrició, contribuïm al fet que molts pacients superin la seva patologia”.

Els experts de la unitat treballen amb pacients que pateixen malalties neoplàsiques, disfàgia, malaltia celíaca, malalties metabòliques hereditàries, malalties minoritàries o patologies neuromusculars i rares com l’ELA, l’esofagitis eosinofílica o la paràlisi cerebral. Encara que les patologies més freqüents amb les quals treballen estan relacionades amb els àmbits de l’oncologia, la neurologia i les cirurgies complexes (abdominals, cap i coll, toràcic, entre d’altres).

Des de l’hospital donem suport nutricional i dietètic als pacients hospitalitzats a tots els serveis clínics, i es fa el seguiment posterior a la consulta externa dels qui ho necessitin. També, a les consultes externes, atenem pacients derivats dels diferents àmbits assistencials de l’hospital i d’atenció primària que requereixen suport nutricional i dietètic especialitzat.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.