Reforcem l’atenció als nens amb trasplantament hepàtic gràcies a les donacions d’ANiNATH

Les donacions s’invertiran en recerca de trasplantament hepàtic infantil i en millorar el suport psicològic a aquests pacients

16/06/2019

Del total de 53 trasplantaments pediàtrics que van realitzar-se a Catalunya el 2018, 42 van portar-se a terme a Vall d’Hebron: dins aquest grup, els trasplantaments hepàtics continuen sent la majoria, amb un total de 15 trasplantaments de fetge realitzats al nostre Hospital Infantil l’any passat. Vall d’Hebron, líder en trasplantament pediàtric i en particular en trasplantament hepàtic a nens, es beneficia de les donacions rebudes d’ANiNATH que s’invertiran a mantenir l’excel·lència en l’atenció a aquests pacients, a més l’entitat ajudarà a implementar-les al nostre hospital. Aquestes donacions d’ANiNATH a Vall d’Hebron són fruit de la col·laboració de tres empreses: Carglass, BBVA i 'la Caixa'.

Carglass ha donat 18.000 euros, que es distribuiran en contribucions de 1.500 euros al mes durant un any. Segons explica el Dr. Jesús Quintero, responsable de la Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric  de Vall d’Hebron, aquesta aportació es destinarà a tenir una persona de forma permanent dedicada a la recerca en aquest camp. “El desenvolupament de l'hepatologia i de la cirurgia del trasplantament ha canviat radicalment el pronòstic dels pacients pediàtrics afectes de malalties hepàtiques terminals. Aprendre a cuidar l’empelt minimitzant l’ús d’immunosupressió és l’objectiu principal de la nostra recerca.”

BBVA ha fet una aportació de 6.000 euros a ANINATH que serviran per millorar el servei de suport psicològic als pacients pediàtrics amb trasplantament hepàtic de Vall d’Hebron i les seves famílies. “Rebre la notícia que un nen ha de passar per una intervenció d’aquest tipus i que necessitarà d’una atenció especialitzada durant anys no és fàcil de gestionar des del punt de vista emocional”, explica el Dr. Josep Antoni Ramos Quiroga, cap del nostre Servei de Psiquiatria. La beca de BBVA ajudarà a finançar un innovador projecte assistencial aplicant mindfulness amb realitat virtual als nens i nenes abans del trasplantament hepàtic per tal de prevenir símptomes emocionals disfuncionals.

Per part seva, 'la Caixa' ha fet una donació de 5.000 euros que es destinaran al programa de psicoeducació sanitària per millorar la qualitat de vida relacionada amb la salut per a pacients receptors de trasplantament hepàtic pediàtric. La iniciativa té per objectiu detectar pacients infantils en situació de vulnerabilitat psicològica, que es beneficiaran d’un programa d’onze sessions.

La Unitat de Psiquiatria de Vall d’Hebron i la Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric procuren que, més enllà del tractament mèdic, els nens amb trasplantament hepàtic tinguin un suport professional que els ajudi en el seu creixement. L’objectiu és que la malaltia tingui el menor impacte possible en la seva vida i en la transició a l’edat adulta. Les beques de BBVA i La Caixa ajudaran a aconseguir-ho.

Sobre ANINATH

ANiNATH és l’associació de nens i nenes amb trasplantament hepàtic fundada l’any 2015 per famílies de nens trasplantats de fetge. El seu objectiu principal és donar suport i millorar l’experiència del trasplantament i la vida que tindran el nen i la seva família abans, durant i després de tot el procés.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.