Vall d’Hebron aconsegueix més d’1,5 milions d’euros en ajuts del PERIS

El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha obtingut vuit ajuts i al Vall d’Hebron Institut d’ Oncologia (VHIO) li han concedit tres.

26/06/2019

En aquesta tercera convocatòria del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS), el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus ha obtingut més d’un milió i mig d'euros que es distribueixen en 11 ajuts per a la realització de projectes d'internacionalització, incorporació de científics i tecnòlegs i per la intensificació de professionals. El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha obtingut vuit ajuts i al Vall d’Hebron Institut d’ Oncologia (VHIO) li han concedit tres.

En la tercera convocatòria d'ajuts a la recerca per al període 2019-2021 s'han presentat 207 sol·licituds, que han estat avaluades per una trentena d'experts independents, amb la coordinació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). La resolució final, seguint el criteri d'excel·lència que estableix el procés de concessió, ha atorgat 66 ajuts per a fomentar la investigació en l'àmbit dels Centres de Recerca de Catalunya.

L'import dels ajuts atorgats és de 8,1 M€. Cada euro invertit en recerca equival a un retorn de tres euros en valor social i econòmic.

En l'acte de lliurament dels ajuts han participat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el director general de Recerca i Innovació en Salut, Albert Barberà. Tots dos han convingut que aquesta tercera edició del Pla referenda definitivament la condició del PERIS i la convocatòria d'ajuts en règim de concurrència competitiva com un element cabdal per activar el talent investigador en el sistema de salut de Catalunya. Segons la consellera, "hem d'estar orgullosos d'explicar que les 3 convocatòries del PERIS han suposat destinar 36 milions d'euros a la recerca en salut, establir la recerca com a indestriable de la pràctica assistencial, apropar els resultats de la recerca als pacients, i millorar la qualitat i avaluar l'impacte social en recerca".

 

Novetats de l'edició d'enguany

 

El procés d'avaluació d'enguany ha estat marcat per dues novetats rellevants: d'una banda, la participació de representants dels pacients, seguint una línia que en pròximes edicions anirà agafant major rellevància; de l'altra, l'abordatge de la perspectiva de gènere en el disseny dels projectes.

També, per primera vegada s'han atorgat sis ajuts per a contractar joves investigadors doctors en el camp de les ciències i les tecnologies de la salut; tres ajuts per a contractar metges especialistes que realitzaran la tesi doctoral en centres de recerca no hospitalaris d'excel·lència; i set ajuts per a impulsar el procés d'internacionalització dels centres de recerca de Catalunya, amb l'objectiu principal de promoure la participació dels grups en projectes internacionals, en especial en els programes europeus de recerca.

 

Ajuts concedits al VHIR

 

Així doncs, els ajuts PERIS que ha rebut el VHIR s'han distribuït en 3 grans àmbits d'actuació:

La incorporació de científics i tecnòlegs als grups de recerca dels instituts de recerca en salut. En aquest àmbit, han estat seleccionats 2 joves investigadors postdoc proposats pel VHIR, les doctores Júlia Baguña i Laia Josa, que s'incorporaran als grups de recerca d'Imatge Mèdica Molecular i Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer, respectivament.

Pel que respecta al programa d'intensificació de professionals, els doctors Iñigo Ojanguren i Cleofé Romagosa han rebut l'ajut en la categoria d'intensificació de professionals amb formació sanitària especialitzada: medicina, farmàcia, química, biologia, bioquímica, psicologia clínica, radiofísica hospitalària i infermeria. Per la seva part, Ester Navarro, Marc Riva i Bernat Planas han rebut l'ajut PERIS en la categoria d'intensificació de professionals d'infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental.

Per últim, en una de les noves categories creades en l'edició d'enguany, la de projectes d'internacionalització dels centres de recerca, s'ha concedit un ajut PERIS al Projecte de Consolidació de les unitats de promoció de projectes d'R+D+I internacionals (Go Europe) liderat per Raquel Escrich.

 

3 ajuts concedits al VHIO

 

El VHIO rebrà més de 550.000 euros, repartits entre tres projectes, per posar-los en marxa en el període 2019-2020.

Dins del programa d'intensificació de professionals, un dels ajuts s’ha concedit a la Dra. Elena Élez, del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins. En la categoria d’incorporació de científics i tecnòlegs, la Dra. Irene Casanova entrarà a formar part del grup de Recerca Translacional en Càncer de Pròstata. I, per últim en la categoria Go Europe: unitats de promoció de projectes d’R+D+I internacionals s’ha atorgat un ajut per implementar millores en el procés de sol·licitud d’ajudes internacionals i la consolidació de l’Oficina de Projectes Europeus.

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.