Atenem a la diversitat dels nostres pacients amb el Servei de Mediació Intercultural

Vall d’Hebron compta amb mediadors en xinès, pakistanès, hindi, urdús, panjabi i àrab

08/08/2019

Per tal de garantir un servei de qualitat i donar resposta a la diversitat  cultural dels pacients i de les seves famílies, Vall d’Hebron compta amb un servei extern, proporcionat pel CatSalut, de Mediació Intercultural, que no només facilita la comunicació per salvar barreres idiomàtiques, sinó també ajuda a interpretar i explicar les diferents cultures de forma bidireccional.

“Poder-nos comunicar de forma efectiva amb els nostres pacients i les seves famílies és indispensable per evitar desigualtats en salut. No podem perdre’ns cap informació necessària a l’hora d’establir un bon diagnòstic mèdic i/o social i també necessitem poder informar dels processos de les malalties, els tractaments, la prevenció, l’educació sanitària, els 0processos d’atenció social i els drets i deures que tots en tenim com a pacients”, explica Fanny Galeano, coordinadora de Treball Social de Vall d’Hebron i responsable de la mediació intercultural. Segons afegeix, “els professionals també necessiten a vegades conèixer els costums sanitaris  i socials de determinades cultures per poder comprendre algunes conductes i poder fer els ajustos que hi  calguin”.  

Vall d’Hebron compta amb mediadors en xinès, pakistanès, hindi, urdús, panjabi i àrab unes hores, un dia a la setmana. El personal sanitari que requereixi els seus serveis ho demana a través de Treball Social i en els casos que per raons clíniques necessiten el servei fora d’aquest horari les treballadores socials activen una sol·licitud especial al servei extern. En les situacions que no poden esperar, els professionals hi compten amb el servei de traducció telefònica de Sanitat Respon.

Al llarg del 2018, Vall d’Hebron va rebre 1.572 pacients d’origen marroquí. La segona comunitat més nombrosa va ser Romania, amb un total de 498 pacients. Els segueix Pakistan (381 pacients  atesos) i la Xina (290 pacients).  

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.