El Dr. Josep Gámez, entre els 15 experts internacionals que ha elaborat un consens sobre la distròfia miotònica tipus 2

El Dr. Josep Gámez, cap de Secció de Neurologia i coordinador del CSUR i de la Xarxa Europea de Referència en Malalties Neuromusculars, és l’únic especialista de l’Estat seleccionat per elaborar un document amb pautes per al tractament de la distròfia miotònica tipus 2.

25/08/2019

La Fundació de Distròfia Miotònica (MDF, en les seves sigles en anglès) ha seleccionat al Dr. Josep Gámez, cap de Secció de Neurologia i coordinador del CSUR (Centres, serveis i unitats de referència) i de la Xarxa Europea de Referència en Malalties Neuromusculars, com a membre d’un grup de quinze experts internacionals amb una dilatada experiència en el tractament de la distròfia miotònica tipus 2 (DM2) per consensuar una llista de recomanacions per a la cura d’aquests pacients. Les conclusions d’aquest grup d’experts internacionals han estat publicades a Neurology Clinical Practice, una de les revistes oficials de l’Acadèmia Americana de Neurologia.

La DM2 és una malaltia rara i multisistèmica, semblant a la distròfia miotònica tipus 1 (DM1), però que apareix més tard –entre els 30 i els 50 anys– i generalment és més lleu. És una malaltia muscular amb patró d’herència autosòmica dominant. Malgrat que les manifestacions més característiques són musculars (miotonia, debilitat i miàlgies), és una malaltia multisistèmica. Els pacients també presenten cataractes precoces, hipoacúsia, alteracions del ritme i de la conducció cardíaca, hipersòmnia diürna, hipoventilació, trastorns cognitius i de la personalitat, diabetis, problemes de la tiroide, insuficiència gonadal, alteracions dermatològiques, disfàgia, dismotilitat gastrointestinal, esteatosi hepàtica, predisposició a tumors i problemes durant l’anestèsia general.

A causa de la baixa prevalença de la patologia, les dificultats diagnòstiques i el seu descobriment relativament recent, manquen proves sobre la cura i maneig dels pacients. Les recomanacions consensuades per a la cura mèdica dels malalts de distròfia miotònica tipus 2 en les quals participa el Dr. Josep Gámez volen servir de guia i suport per al personal mèdic que no està familiaritzat amb la malaltia.

A banda de la seva contribució a aquest document de consens, el Dr. Josep Gámez ja va contribuir a la confirmació d’una causa genètica fundacional comuna per als pacients amb DM2 d’origen europeu. En aquest sentit, l’antiguitat del problema genètic que causa aquesta malaltia es remunta unes 540 generacions. Les formes congènites amb retard mental que ocorren en la DM1 no s'han descrit en la DM2. No obstant això, és obligatori oferir consell genètic a aquells portadors del gen causant de la malaltia abans de planificar descendència.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.