La nostra Unitat Multidisciplinària de Malalties de l’Aorta és pionera a Catalunya i centre de referència per a tot l’Estat

Les patologies de l’aorta afecten un 5% de la població de més de 65 anys. Aquestes patologies greus i potencialment mortals moltes vegades no presenten símptomes

18/09/2019

Les patologies de l’aorta són un grup heterogeni de malalties amb un denominador comú, que és l’afectació greu de l’aorta. L’artèria aorta és una artèria molt important, ja que s’encarrega d’enviar la sang a diferents òrgans i parts de l’organisme. En funció de la regió anatòmica, rep diferents noms: aorta descendent, arc aòrtic o aorta toràcica i abdominal. Hi ha molts tipus de patologies aòrtiques. Algunes es presenten de forma aguda, com les síndromes aòrtiques agudes (disseccions de l’aorta, hematoma intramural o úlcera arterioscleròtica penetrant); altres segueixen un curs crònic, com l’aneurisma arterioscleròtic o associat a valvulopatia aòrtica; i altres són d’origen genètic, com la síndrome de Marfan, una patologia que afecta el teixit connectiu del cos (artèries, ossos, ulls) i pot causar la ruptura de l’aorta; la síndrome de Turner o la síndrome de Loeys-Dietz. Aquestes patologies genètiques afecten pacients més joves i per tant comporten un major compromís de la supervivència.

Primers de Catalunya en el tractament integral de les malalties aòrtiques

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron va ser el primer de Catalunya a posar en marxa una Unitat Multidisciplinària de Malalties de l’Aorta amb l’objectiu de tractar de forma integral aquests pacients. Aquesta unitat, liderada pel Dr. Artur Evangelista des de la seva creació fa més de 20 anys, està formada per professionals dels serveis de Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Vascular, Radiologia i Anestesiologia, i es reuneix de forma periòdica per tractar en equip els pacients. Molt pocs centres al món compten amb una unitat d’aquest tipus. A més, la Unitat Multidisciplinària de Malalties de l’Aorta de Vall d’Hebron és referent a l’Estat i a Europa, ja que s’encarrega de casos especialment complexos i els seus professionals han publicat més de 100 articles científics sobre aquestes patologies.

Com explica el Dr. José Rodríguez-Palomares, coordinador actual de la Unitat  de Malalties de l’Aorta, “quan sospitem que un pacient pot presentar una patologia aòrtica primer realitzem tècniques d’imatge cardíaca, com ecografies, tomografia computaritzada  multitall i cardioressonància magnètica per establir el diagnòstic”. Gràcies a aquestes tècniques d’imatge, els professionals poden valorar l’estat de l’aorta. En el cas que el pacient pateixi una malaltia aòrtica, els professionals del Servei de Cardiologia fan seguiment del pacient. Si hi ha sospita d’origen genètic, la Unitat de Marfan (membre afiliat de la xarxa europea de malalties vasculars rares – VASCERN) i liderada per la Dra. Gisela Teixidó s’encarrega de fer seguiment del pacient i d’avaluar si és necessari fer un cribratge de la malaltia en altres membres de la família.

Pel que fa al tractament, explica el Dr. José Rodríguez, “moltes vegades optem per un tractament farmacològic i conservador”. Però, en molts casos, el risc per a la vida del pacient és tan elevat que cal realitzar cirurgia. En aquest sentit, la cirurgia pot ser de dos tipus: cirurgia cardíaca (oberta) o cirurgia endovascular (els especialistes utilitzen catèters i instruments que introdueixen dins dels vasos i naveguen fins al lloc precís). És molt freqüent que els cirurgians cardíacs i vasculars treballin en equip durant la mateixa intervenció. “L’objectiu és sempre oferir el millor tractament per a cada pacient en concret”, explica el Dr. Sergi Bellmunt, cap del Servei de Cirurgia Vascular. D’aquesta manera, afegeix el Dr. Rafael Rodríguez, cap del Servei de Cirurgia Cardíaca, “evitem que el pacient rebi un tractament parcial. Cirurgians cardíacs i cirurgians vasculars treballem de forma conjunta i coordinada, un fet que no és gaire habitual”.

El tractament quirúrgic dels pacients amb malalties aòrtiques pot requerir intervencions d’un elevat grau de complexitat, “com és el cas de la cirurgia vascular per a la col·locació d’estents —indica el Dr. Sergi Bellmunt—. En aquests casos, un dels principals factors de complexitat és que treballem amb una aorta que està molt danyada”. D’altra banda, com assenyala el Dr. Rafael Rodríguez, “en molts casos cal canviar tot l’arc aòrtic i substituir-lo per una pròtesi”. En aquests tipus d’intervencions, els cirurgians aturen el cor del pacient i indueixen hipotèrmia mantenint alhora la circulació sanguínia del cervell.

Cal destacar, a més, que els experts de Vall d’Hebron formen professionals arreu de l’Estat per al tractament de les patologies de l’aorta.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.