Vall d’Hebron realitza una cirurgia pionera en el càncer de pàncrees de pitjor pronòstic

Vall d’Hebron ha realitzat la primera radiofreqüència intraoperatòria en un adenocarcinoma de pàncrees localment avançat, que és considerat com el de pitjor pronòstic en aquestes neoplàsies. És inoperable amb les tècniques tradicionals i l’únic tractament és la quimioteràpia pal·liativa

11/12/2018

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha realitzat la primera radiofreqüència intraoperatòria en un adenocarcinoma de pàncrees localment avançat de l’Estat. Aquest tipus de càncer en estadi avançat és considerat com el de pitjor pronòstic entre els tumors de pàncrees, amb una supervivència mitjana d’onze mesos. A la roda de premsa de presentació de la cirurgia hi han assistit el Dr. Ramón Charco, cap del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments i cap del grup de Trasplantaments Digestius del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), la Dra. Elizabeth Pando, del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments i investigadora del grup de Trasplantaments Digestius del VHIR, el Dr. Joaquim Balsells, cap clínic de Cirurgia Pancreàtica i investigador del grup de Trasplantaments Digestius del VHIR i el Sr. Àngel Font, director corporatiu de l’Àrea de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària “la Caixa”.

El càncer de pàncrees és la tercera causa de mort per neoplàsia a tot el món i s’estima que l’any 2019 serà la segona causa de mort per càncer. Com explica el Dr. Ramón Charco, “els adenocarcinomes de pàncrees localment avançats no són operables a causa de l’afectació d’artèries i venes majors. I tampoc són eficaços tractaments com la quimioteràpia o la immunoteràpia, ja que els adenocarcinomes estan amagats en l’estroma, que és una xarxa de cèl·lules que protegeix i nodreix les cèl·lules tumorals”.

Per tant, aquest tipus de tumor té tant mal pronòstic perquè està protegit per l’estroma, una xarxa de teixit connectiu i cèl·lules que alimenta les cèl·lules tumorals i a més fa la funció d’escut impenetrable per a la quimioteràpia o la immunoteràpia. “Per això, el repte és desenvolupar noves tècniques per a traspassar aquest escut i arribar al tumor”, afegeix el Dr. Charco. 

Actualment, experts de l’Academic Medical Center dels Països Baixos estan duent a terme l'únic estudi multicèntric aleatoritzat a nivell mundial sobre la nova tècnica, que consisteix en la introducció d’una agulla directament en el tumor i que permet abrasar i destruir les cèl·lules tumorals mitjançant calor. Vall d’Hebron és l’únic centre de l’Estat que participa en l’estudi. 

Com assenyala la Dra. Elizabeth Pando, “l’agulla trenca l’escut i permet que apliquem temperatures de fins a 80 graus directament a la zona tumoral. Aquestes temperatures tan elevades abrasen literalment el tumor causant la mort cel·lular. Aquest procés també facilita l’exposició de components tumorals perquè les cèl·lules immunològiques els ataquin”. 

Equip especialitzat per a evitar complicacions greus

El motiu que l’Hospital Universitari Vall d’Hebron hagi estat l’únic de l’Estat triat per a participar en aquest estudi multicèntric és que, com assenyala el Dr. Joaquim Balsells, “és necessària una elevada especialització dels professionals que han de dur a terme el tractament. Vall d’Hebron compta amb un equip multidisciplinari d’alt nivell. L’equip de la Dra. Teresa Macarulla del Servei d’Oncologia Mèdica és responsable de la quimioteràpia especifica per a aquest tipus de tumors. I els cirurgians seleccionem i operem els pacients per a exposar el pàncrees i que un expert radiòleg intervencionista, el Dr. Xavier Serres, insereixi l’agulla a la zona tumoral i dugui a terme l’ablació”. 
L’equip necessari per a la intervenció ha estat proporcionat per l’empresa Olympus per a tot l’estudi a Europa.

Cal tenir en compte que els adenocarcinomes de pàncrees solen estar enganxats o molt prop de zones com el duodè o l'artèria i vena mesentèrica. Si el radiòleg no és prou precís, l’aplicació d’elevades temperatures en aquestes zones causaria greus lesions. Per això, afegeix la Dra. Pando, “en aquest tipus d’intervenció s’utilitza un sistema de refredament enteral a flux continu, que permet introduir fluids refrigerants que arriben a zones com el duodè per evitar que s’escalfin en excés”. 

A Vall d’Hebron ja s’han intervingut tres pacients fent servir aquesta cirurgia pionera i sense cap tipus de complicació. Els resultats de l’estudi es coneixeran l’any 2021. “Si es confirma que aquesta teràpia és eficaç per a l’adenocarcinoma de pàncrees localment avançat, comptarem, per fi, amb una tècnica que permet millorar el pronòstic d’aquest tumor tan maligne”, conclou el Dr. Charco.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.