Vall d’Hebron rep l’Etiqueta Responsable en reconeixement a la seva gestió amb valors

L'Etiqueta Responsable certifica que l’entitat en qüestió acredita una gestió amb bones pràctiques de RSC. En el cas de Vall d’Hebron s’ha reconegut el seu model de gestió i compromís amb la societat més enllà de l’estricta assistència sanitària, en la recerca del benestar dels pacients i els seus familiars, així com en l’apoderament dels professionals.

23/10/2019

Vall d’Hebron ha rebut l’Etiqueta Responsable en reconeixement a la seva gestió amb valors en els àmbits econòmic, social i ambiental. El distintiu s’ha atorgat en el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social Catalunya (SetmanaRSC), que se celebra el 22, 24 i 26 d’octubre a Barcelona i enguany arriba a la desena edició.

L'Etiqueta Responsable certifica que l’entitat en qüestió acredita una gestió amb bones pràctiques de RSC. En el cas de Vall d’Hebron s’ha reconegut el seu model de gestió i compromís amb la societat més enllà de l’estricta assistència sanitària, en la recerca del benestar dels pacients i els seus familiars, així com en l’apoderament dels professionals.

El Pla Estratègic de Vall d’Hebron fins a 2020 es marca com a objectiu potenciar l’experiència de qualitat, amable i de confiança al pacient i el visitant. Al més avançat grau de qualitat tècnica i seguretat clínica s’uneix la voluntat de millora continua, l’equitat i respecte als valors ètics i humans, la participació i satisfacció dels professionals, la protecció de la seguretat i salut de les persones treballadores, la utilització efectiva i eficient dels recursos i el compromís amb el sistema, la societat i el medi ambient. Tots aquests indicadors han estat ponderats de cara a acreditar a Vall d’Hebron amb l’Etiqueta Responsable.

Vall d’Hebron porta a terme diferents iniciatives per tal que la societat conegui a fons la institució, com el 48H Open House, que se celebra el 26 i 27 d’octubre i obre les portes de Vall d’Hebron perquè els ciutadans puguin recórrer els llocs que normalment no es poden visitar. També compta, entre d’altres, amb una Comissió de Gestió Mediambiental, que vetlla perquè qüestions com el consum d’energia, la generació dels residus, el transport i la logística interna o les emissions a l’atmosfera es facin de manera sostenible.

La RSC, un sistema de millora contínua

Vall d’Hebron es planteja la Responsabilitat Social Corporativa com un sistema de gestió de millora contínua en el qual continuarà avançant, una filosofia que queda palesa en totes les accions que emprèn. Per a Vall d’Hebron, la RSC és una orientació estratègica que permet una gestió més efectiva i sostenible i a la vegada fa aflorar els valors i l’orgull de pertinença dels treballadors de la institució.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.