El trasplantament de microbiota fecal pot millorar els símptomes de la colitis

El trasplantament de microbiota fecal restaura la microbiota intestinal i, en combinació amb antiinflamatoris, pot ser un bon candidat a tractament per a les malalties inflamatòries intestinals

31/10/2019

La malaltia inflamatòria intestinal (MII) és una malaltia complexa en la qual hi ha desequilibris en la microbiota (disbiosi) i una activació exagerada del sistema immunitari, provocant alteracions en la barrera intestinal. L'equip que lidera la Dra. Chaysavanh Manichanh, responsable del laboratori de Microbiota del grup de Recerca en Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha publicat un estudi en el qual demostren que el trasplantament de microbiota fecal restaura la microbiota intestinal i, en combinació amb antiinflamatoris, pot ser un bon candidat a tractament per a les MII, en concret, per a la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. L'estudi, que s'ha dut a terme en rates i ratolins, es publica a la revista EBioMedicine.

Els investigadors van prendre com a punt de partida estudis previs que assenyalen l'eficàcia del trasplantament de microbiota fecal (TMF) per tractar infeccions per Clostridium difficile (C. difficile) en assajos clínics en humans. En general, estan poc estudiats els efectes del TMF, tant en assajos clínics com en els models animals adequats en la MII. Per aquest motiu, l'estudi conduït per la Dra. Manichanh es plantejava l'objectiu d'escollir el millor model animal, entre rata i ratolí, per a l'estudi de la MII; així com observar els efectes del TMF sobre la microbiota i en els símptomes de la malaltia.

El primer pas va ser humanitzar la microbiota dels rosegadors mitjançant un trasplantament de matèria fecal procedent d'un donant humà sa. D'aquesta manera els investigadors van aconseguir obtenir un model animal amb una microbiota similar a la dels humans. I ja en aquest punt, "vam comprovar que en el model de rata s'aconseguia una similitud més gran amb la microbiota humana i per tant, vam seguir l'estudi amb aquest model animal", explica la Dra. Manichanh.

A continuació, mitjançant l'administració de dextrà de sulfat de sodi (DSS) se'ls va induir símptomes semblants als de la malaltia inflamatòria intestinal en humans. El DSS és un compost que provoca la mort de les cèl·lules epitelials de l'intestí i el trencament de la mucosa intestinal, provocant l'entrada de bacteris i estimulant la resposta inflamatòria en l'intestí. Els investigadors van observar com el DSS provoca disbiosi (pèrdua de diversitat bacteriana i alteració en la composició de la microbiota), escurçament del còlon i alteracions en la resposta immunitària.

Finalment, les rates es van sotmetre a un altre trasplantament de microbiota fecal, de la mateixa donant que el trasplantament inicial, per veure si podia corregir les alteracions provocades pel DSS a nivell de microbiota, d'inflamació i de resposta immunitària.

Els investigadors van utilitzar diferents escales per comprovar les fases de recuperació. "A nivell histològic, es va comprovar una recuperació física de la barrera intestinal", destaca la Dra. Manichanh. "El DAI score, o índex de severitat de la malaltia, va mostrar que després del TMF la longitud del còlon es recupera, però que aquesta recuperació és més significativa si també se suspèn el tractament amb DSS", afegeix.

A la microbiota es van observar canvis, com per exemple, una proliferació de microorganismes semblants als de la microbiota prèvia a la inducció de la inflamació i també es va evidenciar una recuperació de la diversitat.

Els resultats van mostrar també com el tractament en forma de TMF redueix de manera significativa la quantitat de limfòcits TCD4 esplènics (de la melsa). En aquells animals als quals després del segon TMF es retira el DSS, és a dir que es deixa de provocar inflamació intestinal, s'observa una millora de les lesions al còlon.

"Els resultats són més efectius si el tractament de trasplantament de microbiota fecal es fa sense inflamació (retirant l'agent inflamatori, el DSS)", conclou la Dra. Manichanh. Per això, de cara a utilitzar el TMF en humans, els investigadors recomanen combinar-ho amb un tractament antiinflamatori o bé fer-ho en pacients en fase de remissió, ja que d'aquesta manera els resultats seran millors.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.