Tècnica del gangli sentinella, una tècnica multidisciplinària d’alta complexitat

Aquesta tècnica poc invasiva permet detectar si el càncer oral ha fet metàstasi als ganglis del coll i si és necessari procedir al buidament ganglionar cervical, tractament estàndard fins ara, o no. 

21/11/2019

La metàstasi als ganglis cervicals és un dels factors pronòstics més rellevants en càncer oral. Identificar aquestes metàstasis durant el procés diagnòstic és fonamental per establir el tractament més adequat de càncer oral “Les tècniques d’imatge actuals permeten realitzar una identificació i un estadiatge correcte de la malaltia, però encara no detecten les metàstasis de petit volum”, explica la Dra. Coro Bescós, cap del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial: “Gràcies a la biòpsia del gangli sentinella es pot localitzar i fer una anàlisi exhaustiva d’uns determinats ganglis del coll i no procedir al buidatge ganglionar cervical si no existeix metàstasi”.

La tècnica del gangli sentinella aplicada al càncer oral en estadis inicials és una tècnica diagnòstica eficient i segura des del punt de vista oncològic, que permet oferir un tractament més personalitzat per tal d’aconseguir la màxima eficàcia en els resultats terapèutics. No obstant això, també presenta reptes i dificultats. D’una banda, és una tècnica multidisciplinària d’alta complexitat, que requereix una col·laboració estreta amb els professionals de Medicina Nuclear i Anatomia Patològica. D’altra banda, tot i que la precisió en la detecció dels ganglis és bona, podria millorar encara més gràcies al desenvolupament de noves tecnologies d’imatge, nous traçadors i marcadors òptics, així com la utilització de la navegació 3D intra-operatòria. Aquests són alguns dels reptes de futur que encara la tècnica, que es beneficia substancialment de la col·laboració interhospitalària en l’àmbit nacional i internacional.

El Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de Vall d’Hebron ha organitzat el curs “Biòpsia del gangli sentinella en càncer oral en estadis inicials” per tal  de compartir bones pràctiques entre professionals que apliquen habitualment la tècnica del gangli sentinella. Un altre dels objectius del curs és explorar sinèrgies amb un projecte formatiu i d’investigació pioner al Regne Unit, co-liderat per  la Dra. Clare Schilling, de la Head& Neck Cancer Foundation,  una de les ponents convidades al curs. La Head&Neck Cancer Foundation té la missió de formar en la tècnica del gangli sentinella equips de treball mèdics formats per cirurgians maxil·lofacials, patòlegs i experts en medicina nuclear. A banda del projecte formatiu, la relació amb la Head & Neck Cancer Foundation obre la porta a futures col·laboracions en projectes d’investigació i assaigs clínics per tal de seguir avançant en el desenvolupament de tractaments que permetin minimitzar tant com sigui possible l’impacte de la cirurgia de cap i coll i oferir als pacients una millor qualitat de vida i la possibilitat de recuperar la seva vida normal com més aviat millor.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.