El Dr. Ferreira rep un ajut de la Fundació Merck Salut per crear una app de seguiment a pacients amb malalties cardiovasculars

L’objectiu del projecte és avaluar l’impacte del seguiment remot (mitjançant una app) de pacients que han patit una síndrome coronaria.

25/11/2019

El Dr. Ferreira González, cap en funcions del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del grup de recerca en Malalties Cardiovasculars del VHIR, ha estat premiat amb un ajut  Fundació Merck Salut d’Investigació en Resultats de Salut 2019 pel projecte “Avaluació de l’efectivitat del seguiment mitjançant app de pacients atesos en una consulta de rehabilitació i control del risc cardiovascular”. La dotació econòmica és de 10.000 euros que serviran per finançar una part del programa.

La investigació en resultat de salut pretén analitzar i quantificar els resultats que generen les diferents intervencions sanitàries en la pràctica mèdica habitual. La finalitat és obtenir informació que permeti avaluar si determinats serveis sanitaris mantenen o augmenten la salut percebuda dels pacients i la experiència de l’assistencia rebuda.

Una App per un seguiment efectiu dels pacients que han patit un event cardiovascular

La cardiopatia isquèmica segueix sent una de les principals causes de mortalitat al món, tot i que en els últims anys s’han produït grans avenços en la prevenció i en les cures dels pacients amb malaltia coronaria. Un dels motius clau de la persistència de l’elevada morbimortalitat en aquests pacients és la falta de cumpliment dels protocols de prevenció després d’un episodi isquèmic agut.

L’objectiu del projecte és avaluar l’impacte del seguiment remot (mitjançant una app) de pacients que han patit una síndrome coronaria mitjançant el control de factors de risc, desenvolupament de mesures per millorar adherència terapèutica, promoure hàbits saludables i optimitzar el tractament farmacològic. Es reclutaran els pacients abans i després del sistema de monitoratge i se seguiran durant un període de 12 mesos per mesurar els costos i els resultats en comparació amb el model d’atenció habitual.

Per fer el seguiment dels pacients s’adaptarà una app (FARMALARM) per dispositius mòbils desenvolupada i validada a la unitat d’ictus del Vall d’Hebron. Aquesta app vol implementar un model d’atenció basat en el valor que incorpora mesurar els resultats de salut percebuts pel mateix pacient i el seu nivell de satisfacció.

Aquest protocol s’emmarca en un projecte més ampli que consisteix en la implementació d’una consulta especialitzada de risc y rehabilitació cardíaca en el Servei de Cardiologia de l’Hospital Vall d’Hebron. Aquesta consulta serà controlada per una cardiòloga i una infermera especialitzada en cardiologia perquè el seguiment dels factors de risc realitzat per personal especialitzat s’ha vist que millora l’atenció i els resultats dels pacients amb malalties cardiovasculars.

Share it:

Noticias relacionadas

Professionals relacionats

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.