El Servei de Ginecologia, el primer de l’Estat acreditat com a centre d’excel·lència IMPRICA

El Servei de Ginecologia de Vall d’Hebron va començar a implementar la via RICA (Recuperació Intensificada en Cirurgia Abdominal) per a l’abordatge de la cirurgia de càncer d’ovari l’any 2017

03/12/2019

El Grup Espanyol de Rehabilitació Multimodal (GERM) ha certificat que el Servei de Ginecologia de Vall d’Hebron és un centre d’excel·lència en el Pla d’Implementació Nacional de la Via RICA (IMPRICA). Es converteix així en el primer de l’Estat que rep aquesta acreditació, que suposa superar amb èxit l’auditoria del Programa de medicina perioperatòria basada en l’evidència que deriva de la Via Clínica de Recuperació Intensificada en Cirurgia Abdominal (RICA). Vall d’Hebron va començar a implementar la via RICA per a l’abordatge de la cirurgia de càncer d’ovari avançat l’any 2017, dins d’un grup multidisciplinari format per ginecòlegs, anestesiòlegs, infermeres i experts en nutrició. L’any 2014  ja va posar en marxa un estudi randomitzat únic en l’àmbit mundial.

“Es tracta d’aplicar una sèrie de mesures basades en l’evidència científica per millorar totes les fases que afronten les pacients durant un procés quirúrgic, minimitzar l’estrès que se’n deriva i sobretot afavorir la recuperació, entre d’altres factors”, explica Dr. José Luis Sánchez, de la Unitat de Ginecologia Oncològica. Les mesures que suposa implementar la via RICA al Servei de Ginecologia de Vall d’Hebron van des del preoperatori a la intervenció quirúrgica i el postoperatori.

D’acord amb la via RICA abans de l’operació es fa un consell preoperatori, s’evita el dejuni de sis hores, s’avalua el risc cardíac i l’anèmia de les pacients, es prescindeix dels ansiolítics o es donen d’acció curta, entre d’altres mesures. Durant la intervenció quirúrgica s’aposten per cirurgies mínimament invasives, s’administren menys opioides per anestesiar-les i no es fan servir drenatges. Al postoperatori, s’aposta per l’alimentació precoç de les pacients i que comencin a moure’s les primeres 24 hores postoperatòries.  

El pla d’implementació de la Via RICA del Servei de Ginecologia de Vall d’Hebron s’aplica en operacions de càncer d’ovari, endometri i cèrvix, així com en cirurgia de sarcomes, histerectomia i miomectomia. “S’ha demostrat que l’estada mitjana hospitalària amb pacients amb càncer d’ovari es redueix en dos dies, hi ha una disminució dels reingressos del 14% i que millora la qualitat perioperatòria de les pacients”, explica el Dr. José Luis Sánchez. El Dr. Antonio Gil, cap de Servei de Ginecologia; la Dra. Asun Pérez, cap de Secció de Ginecologia Oncològica; Mònica Pàmies, gestora de Casos de Ginecologia Oncològica, Pilar Gutiérrez, supervisora d’infermeria; i la Dra. Susana Manrique, cap del Servei d’Anestesiologia,  Reanimació i Tractament del Dolor, han estat claus per a la implementació de la Via RICA, a més del Dr. José Luis Sánchez.  

IMPRICA és un projecte desenvolupat pel Grup Espanyol de Rehabilitació Multimodal (GERM) i avalat pel Ministeri de Sanitat en el qual s’especifiquen els protocols a seguir per la posada en marxa de la Via Clínica de Recuperació Intensificada en Cirurgia Abdominal (RICA) a l’Estat amb la finalitat de crear centres d’excel·lència en recuperació intensificada. El Servei de Ginecologia de Vall d’Hebron és l’únic d’Espanya que compta amb aquesta acreditació: els altres 29 hospitals participen a través d’altres especialitats quirúrgiques, sobretot, cirurgia digestiva.

La implantació de la via RICA comporta una visió global del procés assistencial des del diagnòstic fins a l’alta hospitalària dotant als professionals d’un conjunt d’estratègies que s’apliquen durant el preoperatori, la intervenció i el postoperatori amb l’objectiu de reduir el temps d’ingrés al centre, disminuir l’estrès de la pacient, afavorir la seva recuperació i minimitzar les complicacions posteriors a la cirurgia. Tot això es tradueix en una pràctica clínica més segura i eficient gràcies al treball multidisciplinari de diferents serveis i unitats: Ginecologia, Anestesia, Infermeria i Nutrició.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.