L’associació En tus zapatos dona equips de realitat virtual al Servei de Nefrologia Pediàtrica de Vall d’Hebron

La donació s’emmarca en un conveni de col·laboració amb l’associació En tus zapatos per millorar l’atenció psicològica en el pacient renal infantil

17/12/2019

Vall d’Hebron ha signat un conveni de col·laboració amb l’associació En tus zapatos per promoure estudis d’investigació en l’àmbit de la nefrologia infantil a través de la Dra. Gema Ariceta, cap de servei de Nefrologia Pediàtrica de Vall d’Hebron i investigadora del grup d’investigació de CIBBIM-Nanomedicina Fisiopatologia Renal del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). El conveni té una durada de dos anys amb possibilitat de prorrogació.

El Programa de suport psicològic al pacient renal pediàtric representa l’estructura d’una àrea incipient de recerca a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron en l’àmbit psicosocial d'aquest tipus de pacient, en línia amb iniciatives similars internacionals actives. El projecte es posiciona com una eina de descobriment de nous aspectes relacionats amb el pacient, el seu entorn familiar i social, que també determinen el pronòstic dels pacients i la seva qualitat de vida, i incideixen de manera important en la salut percebuda. Es pretén integrar el pacient amb una visió holística que permeti apoderar-lo, integrant les famílies i grups de suport.

Inicialment el projecte prioritzarà als nens més petits, als pacients ingressats, i als afectats per malaltia més severa. En virtut del conveni, En tus zapatos ha donat a Vall d’Hebron equips de realitat virtual, una donació possible gràcies a l’aportació que ha rebut l’associació per part de la companyia farmacèutica Novartis. “És una eina que permetrà a les psicòlogues Mireia Forner i Karina González i el nostre equip d’infermeria pediàtrica treballar amb els sentiments que experimenta el menor que està pendent d’iniciar diàlisis crònica o rebre un trasplantament, o bé precisa de tractaments endovenosos crònics o ingressos hospitalaris repetits”, explica la Dra. Gema Ariceta: “l’angoixa i l’estrès davant la perspectiva de patir dolor o separar-se de la família són habituals”.

Donació d’equips de realitat virtual

L’acte d’entrega de l’equip de realitat virtual va comptar amb la presència de la junta directiva d’En tus zapatos encapçalada per la seva presidenta Sol López, la Subdirectora Assistencial Quirúrgica i de Crítics de Vall d’Hebron, la Dra. Rocío Cebrián, la Dra. Gema Ariceta, i Teresa Eixarch, cap d'infermeria de la Unitat de Nefrologia Pediàtrica. El software, desenvolupat per la Plataforma de Realitat Virtual Psious, permet anticipar als nens que han de ser trasplantats escenaris futurs i també compta amb un component lúdic i tècniques de distracció per fer front a l’estrès i l’ansietat.

“Es treballa, per exemple, la por a les punxades, una de les més recurrents en els nens, o es recrea un procés de diàlisi perquè la incertesa sigui menor un cop ho visquin”, apunta la Dra. Ariceta. “Gràcies a En tus zapatos per aquesta donació que ens permet ajudar que els nostres pacients visualitzin què es trobaran quan ens diuen que hi ha un òrgan per a ells”, va destacar Teresa Eixarch, que va reivindicar el paper de les infermeres com les professionals que mantenen un contacte permanent amb els nens amb malalties renals.

En tus zapatos

L’associació En tus zapatos està presidida per Sol López, mare del Valentín, un nen trasplantat de ronyó. L’experiència viscuda en primera persona ha dotat a l’associació d’una mirada profunda sobre la problemàtica, així com les necessitats personals i familiars que viuen tots els implicats. En tus zapatos té com a objectiu donar suport als nens i adolescents que pateixen una malaltia renal crònica i que estan a l’espera d’un trasplantament o que ja l’han rebut i del seu entorn familiar per així poder millorar la seva qualitat de vida. Per això es volen impulsar actuacions i projectes que millorin el desenvolupament efectiu, educatiu i social dels nens, adolescents i familiars d’aquest col·lectiu.

L’associació En tus zapatos promourà donacions dels seus afiliats a través d’activitats i campanyes de sensibilització en relació amb les malalties renals infantils. El conveni de col·laboració amb Vall d’Hebron consisteix a canalitzar aportacions econòmiques dels afiliats de l’associació per finançar projectes d’investigació i estudis clínics desenvolupats pel VHIR en l’àmbit de la nefrologia infantil. Concretament es donarà suport al Programa de suport psicològic al pacient renal pediàtric liderat per la Dra. Ariceta.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.