El president Quim Torra ha visitat el Cemcat al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus

Anualment més de 4.000 pacients reben atenció al Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), el 30% dels afectats d’esclerosi múltiple a Catalunya. 

24/01/2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), que forma part del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L’objectiu central del Cemcat és la provisió d’assistència sanitària a les persones amb malalties neuroimmunològiques, especialment esclerosi múltiple, per millorar el seu estat de salut i aconseguir el màxim nivell de qualitat de vida. Els pacients poden ser diagnosticats, tractats, fer neurorehabilitació i participar en assajos clínics i recerca sense sortir del centre ubicat al Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. El Dr. Xavier Montalban és el director del Cemcat, cap del Servei de Neurologia-Neuroimmunologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del Grup de Recerca en Neuroimmunologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

L’edifici actual del Cemcat, inaugurat el 2012, disposa d’unes instal·lacions de 2.000 m2 dividides en tres plantes que inclouen consultes mèdiques, d’infermeria, neuropsicologia i treball social, hospital de dia de tractaments endovenosos, amplis espais per a neurorehabilitació, laboratori de vida independent, art-teràpia i aula de formació. Anualment més de 4.000 pacients reben atenció al centre (el 30% dels afectats d’esclerosi múltiple a Catalunya). Al Cemcat hi treballen 81 professionals. El 2019 es van fer prop de 600 primeres visites i més de 9.000 visites de seguiment i prop de 12.000 estades de neurorehabilitació. Hi havia actius 16 assajos clínics. I més de 300 professionals van fer rotacions formatives, es van impartir 9 sessions informatives per a persones amb esclerosi múltiple i familiars, 22 cursos per a professionals amb 200 alumnes i un màster online de l’UAB (14a edició).

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) catalitza en el Cemcat l’atenció al pacient amb esclerosi múltiple, convertint-se en un hospital capdavanter en el diagnòstic i tractament de la patologia.

Per la seva banda, la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) compta amb una xarxa de centres neurorehabilitadors i ofereix serveis de formació i inserció laboral per a persones amb discapacitat física mitjançant el Centre Especial de Treball (FEM-CET), a més d’impulsar campanyes de sensibilització i captació de fons, com ara el ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’ i el ‘Mou-te per l’Esclerosi Múltiple’.

L’any 2012, es va inaugurar l’actual edifici del Cemcat i es va fer la integració en aquest espai de l’equip del Servei de Neuroimmunologia de Vall d’Hebron i l’equip de Neurorehabilitació de la Fundació Esclerosi Múltiple. Els laboratoris de recerca del Cemcat estan situats al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).  

 

Assistència, recerca i docència: els tres eixos del Cemcat

El Cemcat ofereix assistència neurològica, d’infermeria i neuropsicologia per al diagnòstic, seguiment i tractament de l’esclerosi múltiple. Dins de l’activitat assistencial s’hi inclouen: l’activitat mèdica en règim ambulatori, l’atenció d’infermeria a l’Hospital de Dia per a l’administració dels tractaments endovenosos i les valoracions neuropsicològiques i de l’estat emocional de les persones que viuen amb esclerosi múltiple.

La neurorehabilitació és un recurs important dins del tractament simptomàtic de l’esclerosi múltiple. Té com a objectiu principal fomentar la independència, les capacitats funcionals del pacient, desenvolupar estratègies per a la integració en el seu entorn i aconseguir un benestar físic, psíquic i social. S’articula, principalment, a través de fisioteràpia, logopèdia, neuropsicologia, teràpia ocupacional, treball social, atenció domiciliària i art-teràpia.

La recerca és un dels tres pilars i àrea d’excel·lència del Cemcat. L’alt nivell de la recerca bàsica i la recerca clínica queda palès en la línia ascendent del nombre d’articles publicats i del seu factor d’impacte. La major part de la recerca del Cemcat és de caràcter traslacional; té el seu origen en el tractament clínic de persones amb esclerosi múltiple. La recerca al Cemcat s’articula al voltant del Grup de Recerca en Neuroimmunologia Clínica del VHIR, dirigit pel Dr. Xavier Montalban i amb professionals del Cemcat com a investigadors.  

D’altra banda, la neuroimmunologia és un dels camps que està experimentant un creixement més sòlid amb avenços que provoquen una intensa activitat docent per part del centre. Aquesta activitat s’estructura al voltant de la formació de pregrau, postgrau i a la formació continuada. El Cemcat compta entre els seus professionals amb experts i líders d’opinió en el camp de l’esclerosi múltiple.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.